Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

"Kids too" -kampanja! Lasten kaltoinkohtelut kuriin!

Miten pidetään huolta kaikkien heikkommassa asemassa olevista lapsista ja miten tilanne aiotaan hoitaa uudessa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa? Milloin alkaa julkinen keskustelu lastensuojelun kurjistuneen tilan korjaamiseksi?

Tutkimustulokset vahvistavat muiden viime vuosina tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä: lastensuojelujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin. (Ks. esim. Toimiva lastensuojelu 2013; Olisiko jo tekojen aika?)
Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa.

Lastensuojeluasioita pitkään käsitelleet juristit Outi Mannonen ja Leeni Ikonen kertoivat aiemmin Turun Sanomissa, että sosiaalityössä noudatetaan liikaa mutu-tuntumaa. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2979124/Juristit+Lastensuojelu+noudattaa+heikosti+lakia

 

Lastensuojelun kuolemaan johtaneet vakavat tapaukset (Eerika) ja monet muut tapaukset unohdetaan ja kuitenkin tiedetään, että lastensuojelujärjestelmä on rakentunut väärälle pohjalle niin moraalisesti kuin yhteiskunnallisesti.

Lastensuojelutyön vääristymät ovat ensisijaisesti seurausta siitä, millaiseksi lastensuojelujärjestelmän käytännöt ovat muodostuneet. Miksi on niin vaikea toimia lapsen edun mukaisesti ja noudattaa LSL velvoitteita? Sosiaalityöntekijöiden virkavalta ei saa perustua ”mielivaltaan”. Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa. Olisi panostettava:

  • selkiytettävä sosiaalityöntekijän velvollisuudet, toimia LSL puitteissa

  • väärin ymmärretyn salassapitovelvollisuuden noudattaminen

  • kuulemista ja huomioimista lastensuojelun päätöksenteon eri vaiheissa

  • asiakkaalta ei tarkisteta asioiden todellista laitaa

  • huostaan otetut lapset ja jälkihuollon laiminlyönti

  • valvonta asianmukaiseksi - AVI ja Valvira

Lastensuojelulaki määrittelee sosiaaliviranomaisten vallankäytön päämäärät ja keinot. LSL:ssa määritellään mitä keinoja viranomaiset voivat käyttää lapsen suojelemiseksi. Miksi kuitenkin alalle hakeutuu huonoihin yhteistyötaitoihin omaavia henkilöitä? Lastensuojelutyö on valtaosin huonosti johdettua (poikkeuksiakin toki on).

Miksi perhehoitajan kokemuksen ohittaminen ”mielivallalla” on mahdollista? Lasten kanssa arjessa työskentelevien ammattilaisten/perhehoitajien tietämystä ja käsitystä lasten tilanteesta ei huomioida, vaan sosiaalityön tekijä asettuu hierarkian huipulle. Lastensuojelussa olen oppinut oman kokemuksen kautta, että auktoriteetti on toiminut moraalittomasti. Totuus, valehteliminen, väärät kirjaukset, kirjausten laiminlyönti, ja sovitut asiat eivät pidä. Samoin LSL:n ja sen sivuuttaminen on normaalia arkea.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. (LsL 34).

 

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/sosiaalityontekija-syyttaa-alaansa-laittomuuksista

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuojelun-johdon-vaarinkaytoksia-ei-ratkaista-titteli-vaan-henkilovaihdoksilla

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Miten pidetään huolta kaikkien heikkommassa asemassa olevista lapsista ja miten tilanne aiotaan hoitaa uudessa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa?"

Nyt kun uudistus SOTEn osalta venyy olisi nyt aika paneutua näihinkin sosiaalipuolen kysymyksiin. Ja kun on nostettu esille puutteet koko maata kattavasta lastensuojeluverkostosta.

Miten sotessa hoidetaan lastensuojeluasiat hyvälle mallille koko maassa. Blogista ja linkeistä saa sen käsityksen, että nykyisellään asioita on laiminlyöty monella tavalla!?

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Sopisikohan se parjattu valinnanvapaus tähän kuin nappi silmään, että lasten huoltajat saisivat valita sosiaalityötä tarjoavan tahon vapaasti?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Myös kuntien ja maakuntien on tunnistettava oma roolinsa". "On tärkeää, että järjestöt eivät putoa maakunnan ja kunnan väliin siinä suhteessa, että molemmat katsovat jonkin asian kuuluvan toisen tontille".

Lait on olleet olemassa, mutta "roolit" puuttuu ja tulee jatkossakin puuttumaan.

Näkeekö toimijat oman roolinsa? Epäilen suuresti, etteivät näe vaan pallottelu alkaa. Viranomaisten toiminnassa tämä vastuun pakoilu ja pallottelu on nähty niin monessa selkeissäkin asioissa. Päihde äidit, päihdetyö ja lastensuojelu on todella huonosti toimivaa monessa kunnassa Oulu on yksi huono esimerkki. Samat sosiaalityön tekijät siellä edelleen olisi asialla ja pallottelemassa vastuutaan.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 5 § mukaan kaikissa sosiaalihuollon lasta koskevissa toimissa on ensisijaisesti muistettava lapsen etu.

Lastensuojelun tulee pyrkiä ehkäisemään ja puuttumaan ajoissa lapsen
ja perheen ongelmiin. Lapsen etu tulee ottaa ensisijaisesti huomioon aina arvioitaessa ja toteutettaessa lastensuojelua tai sen tarvetta. (Lastensuojelulaki 2007/417 4§.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

MISTÄ SAADAAN RIIPPUMATON TAHO SELVITTÄMÄÄN LASTENSUOJELUN TILANNE?

LOKAKUU LIIKE löytyy netistä ja siellä on luettavaa karua kerrottavaa tämän päivän sosiaalityöstä ja huostaanotoista.

Raportissa todetaan myös, että "kunnalle ja lastensuojelun ammattihenkilöille on annettu poikkeuksellisen paljon valtaa suhteessa asiakkaisiin".
https://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudel...

Sijaishuoltoon sijoittamisessa on kyse erittäin merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Kun huostaanotto lapselle on tehty, niin 18 v.täytettyä nämä heitetään suoraan sanottuna "kadulle". Jälkihuolto ei toimi kuten laki edellyttää ja ovat taas täysin heitteillä.
VAIKKA "Lainsäädännön avulla tulee varmistaa, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa asiassaan".

Valvontaa tarvittaisiin sosiaalityöntekijöiden vääriin kirjauksiin lasten asioista ja mielivaltaan.

Näin se menee AVI.lla "Ei aihetta toimenpiteisiin" Vielä kokemuksesta sanon olen ollut mukana niin paljon lastensuojelutoiminnassa, ettei Oululla ole re­surs­sien puu­te vaan täysin sopimattomat ja ylimieliset sossut. Heidän keskinäinen riitely on jatkunut vuosikymmeniä.

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/oulun-las...

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/avi-oulun-las...

Kokemuksesta voin sanoa, että olen saanut uhkailua, mielivaltaa ja vääriä kirjauksia asiakirjoihin puolustaessani huostaan otettujen lasten oikeuksia.
Olen sitä mieltä, kun otetaan perheeseen täysin vieraan lapsi(a) ja laki edellyttää sossuilta yhteistyötä ja valvomista "lapsen etu". Resussipula ei ole syy heidän käytökseen vaan mielivalta.
Pitkällä kokemuksella voin sanoa, että hankalaa on yhteistyö sosiaalitoimeen ja täysin vieraan lapset vastuuna.

Allekirjoitan täysin myös itse sijaisvanhempana, että lasten tietoja ei kirjata oikein ja moni huostaanotettu nuori joutuu 18 vuotta täytettyään täysin heitteille. On paljon hyviä sijaisperheitä jotka tekevät hyvää työtä lasten eteen, mutta sosiaalitoimen mielivalta tulee vastaan liian monesti.

Lainaus alla olevasta linkistä; Sosiaalipolitiikan professori J.P. Roosin mukaan "Ikävä kyllä juuri sosiaalihuollon asiakaslaki antaa viranomaisille myös yllin kyllin mahdollisuuksia käyttää salassa pidettäviä tietoja hyväkseen asiakkaitaan vastaan".

"Salassapitovelvoite ei estä sosiaalityöntekijää varustamasta jokaista tahoa, jonne hän keksii asiakkaansa lähettää tarkistamattomien ja subjektiivisten näkemystensä ja väittämiensä tulvalta. Näin varmistetaan, että asiakkaan arviointia tai tutkimista ei tehdä puolueettomasti puhtaalta pöydältä vaan aina sosiaalityöntekijän "ennakkotietojen" ohjaamana".

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/salassapi...

Lainaus yllä olevasta linkistä,
"Hallinto- oikeus ei vaadi sosiaalityöntekijältä faktanäyttöä ja voi ohittaa tai mitätöidä perheiden vastakkaiset todistukset".

"Hallinto- oikeus lähtee olettamasta viranomaislausunnon oikeellisuudesta, jota ei tarvitse todistaa. Asianajaja Outi Mannosen sanoin: "Usein unohdetaan, että lastensuojelutoimet perustuvat( usein epäpätevän ja puutteellisen ammattitaidon ja elämänkokemuksen omaavan) sosiaalityöntekijän mielipiteeseen."

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/perhehoitajat...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

18 vuotias ja jälkihuollon laiminlyönti joka ei kestä päivän valoa. Lapsena otetaan huostaan ja 18 v. heitetään kadulle "koita pärjätä"!

”Lastensuojelussa kasvaneet ovat keskenään todella eriarvoisessa asemassa, kun he tulevat täysi-ikäisiksi. Osa heitetään suoraan syvään veteen ja sanotaan, että koeta pärjätä”, kuvailee SOS-Lapsikylän kehityspäällikkö Johanna Hedman".

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005708187.html?...

"Suomessa ei käytännössä kontrolloida tai valvota kunnolla sosiaalityöntekijöiden tekemisiä ja niiden lainmukaisuutta. Hallinto-oikeudet vahvistavat pääsääntöisesti huostaanottohakemukset pelkästään sillä perusteella, että sosiaalityöntekijä väittää jotakin. Hakemuksessa esitettyjen tapahtumainkulkujen oikeellisuutta sosiaalityöntekijän ei tarvitse todistaa".

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lastensuo...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Eduskunnassa vatvotaan lastensuojelua, mutta siihen se jää ja Sotessa se ei muutu paremmaksi.
Kansanedustaja Arja Juvonen on tuonut myös huolen esille eduskunnassa. Aina se kaikuu kuuroille korville. "Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi on Juvosen mukaan lisääntynyt, eikä ratkaisua sen vakavan ongelman taittamiseen löydy".

Eerikan tapauksen yhteydessä, hänestäkin tehtiin parikymmentä lastensuojeluilmoitusta, mutta ne eivät johtaneet mihinkään. Kyllä silloin kysymys on siitä, että järjestelmä ei toimi. resussipula ei ole syy!!!!

Alla olevasta linkistä voi lukea; " Eerikan isä on lastensuojelusukua, isän sisarukset lastensuojeluyrittäjiä ja isän äiti perusturvajohtaja".

https://www.lokakuunliike.com/avoin-kirje-blogi/av...

Monet ovat yrittäneet nostaa asiaa esille, mutta miksi "lasten oikeudet " ei toteudu. Syy on selvä; Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa.
Tutkimustulokset vahvistavat muiden viime vuosina tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä: lastensuojelujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin. (Ks. esim. Toimiva lastensuojelu 2013; Olisiko jo tekojen aika? 2013

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuo...

Sosiaalityöntekijä Silja Remes kertoo Huomenta Suomessa, miten yhteistyö eri ammattialojen välillä on edelleen hankalaa myös vaikeiden tapausten kohdalla (MTV 22.3.2016). Remes kertoo pohtineensa paljon, miksi monet muutokset ovat jääneet tekemättä.

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/sosiaalit...

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Tuo on kauhea ongelma jo yksinään tuo puoli että lapset kärsii.. Sitten on kolikon toinen puoli kun lapsia otetaan huostaan ilman kunnon syytä eikä biologiset vanhemmat tai vanhempi saa lastaan takaisin koskaan. Vain koska sossutäti kuvittelee että olisi vaaraa lapselle..

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Petri huomioit todella tärkeän asian "lapsia otetaan huostaan ilman kunnon syytä eikä biologiset vanhemmat tai vanhempi saa lastaan takaisin koskaan".
Tämä on sitä laitonta vallankäyttöä sosiaalityöntekijältä. Valvonta ei toimi AVI.ssa eikä Valviralla pelkoa ei ole kiinni jäämisestä. Lapset nimenomaan tästä kärsii ja heidän elämä tuhotaan.

Linkki juttuun alla: "Pitkään alalla toimineen sosiaalityöntekijän Niina Nurmelan mukaan sosiaalityössä tapahtuu laitonta vallankäyttöä, Nurmela kertoo, että asiakasta kyykytetään esimerkiksi pimittämällä hänestä tehtyjä merkintöjä".

"Laitonta vallankäyttöä harjoitetaan myös siten, että asiakkaalta ei tarkisteta asioiden todellista laitaa, vaan sosiaalityöntekijä tekee omia tulkintojaan perheen tilanteesta".

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/sosiaalit...

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Oulu on tässä asiassa edelläkävijä, siis laittomasti huostaanotoissa.. En tiedä mikä salaliitto siellä on mutta vierestä olen nähnyt kuinka lapsen äitiä vastaan liittoudutaan monesta eripuolesta.. Vaikka äiti on 100% Terve ja elää super terveellistä elämää.. :/

Näistä asioista pitäisi joku tutkimus tehdä ylen jne.. Tosin tuakimpa ne mitään saisi aikaiseksi kun sossutädit ja kumppanit voivat piiloutua 2 asian taakse.
1. Salassapito.. Salaista tietoa en voi kertoa.
2. Lapsen parasta ajatellen.. Tuon lauseen avulla he voivat tehdä lapsella mitä lyatäävät!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiitos, Sanna! Hienoa, että laitoit tämän "Kids too" -kampanjan puheenvuoron tänne US:een. Olin päivän pois koneen ääreltä, ja nyt vasta pääsin kommentoimaan asiaa. Petrillä on myös hyvää, oikeaan osuvaa analyysiä aiheesta.

Kerroit aikaisemmin, että "Tällä hetkellä Aluehallintovirastossa on vireillä 26 kpl Oulun lastensuojelua koskevaa kantelua ja 3 kpl valvonta-asiaa. Tämän vuoden numerot ovat 11.4.2017 tilanteen mukaan, joten suuntaus näyttää sille, että kantelut tulevat yli kymmenkertaistumaan vuoden 2017 aikana. Kanteluiden määrä kertoo tosiasiaa, ettei kaupungin lastensuojeluasiat toimi."

Voisitko esim. Ylelle antaa tämän tiedon, ja pyytää heidän selvittämään asiaa lisää? Silloin sinun, Sanna, ei tarvitsisi antaa asialle niin paljon omia kasvojasi ja nimeäsi. Samalla läheisesi eivät tulisi niin leimatuiksi asiassa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olen antanut toimittajille tietoja esitellyt asiakirjoja. Asiakirjoista käy esille monenlaista vääryyttä mm. asiakas suunnitelma väärennös joka on vakava rikos.
Tehnyt kantelun AVI:IIN, mutta sieltä vastattiin aivan muuhun vuosien päästä.

Toimittajat edellyttää esiintymään omilla kasvoilla ja nimellä, mutta haluan suojella nuoria aikuisia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ymmärrän tilanteesi täysin. Se on hankala.

Toivottavasti tästä puheenvuorosta lähtisi sellainen kasvava lumipalloilmiö liikkeelle, joka pysäyttäisi lasten kokeman kaltoinkohtelun ja siitä salailun. Seurataanpa tilannetta...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi mainitset kuinka toin aikaisemmin esille kanteluja vireillä AVI:ssa.
Lastensuojelussa kieltäydytään tunnustamasta tosiasioita.

Asiasta on tehty valtuusto kysely Oulun kaupungin lastensuojelun tilasta!!!28.4.2017 Oulussa
Sari Halonen
Kaupunginvaltuutettu sd.

Tämä kertoo siitä, että muillakin on samaa kuin meillä oli.

Valtuusto kysely on todella oikeanlainen ja tätä samaa kysyn myös?
Lisäksi kysyn miksi asiakas suunnitelma saadaan väärentää? Oma oikeus tajuni sanoo, että se on rikos. Allekirjoitan myös kaikki vääryydet ja lain vastaisuudet on tapahtunut myös omalla kohdallani mitä alla valtuusto kyselyssä tuodaan esille.

https://blogit.kaleva.fi/avojalakasen-jaljilla/val...

KANTELUT ALUEHALLINTOVIRASTOON
Vuonna 2016 Aluehallintovirasto ratkaisi 9 Oulun lastensuojelun kantelua. Tällä hetkellä Aluehallintovirastossa on vireillä 26 kpl Oulun lastensuojelua koskevaa kantelua ja 3 kpl valvonta-asiaa. Tämän vuoden numerot ovat 11.4.2017 tilanteen mukaan, joten suuntaus näyttää sille, että kantelut tulevat yli kymmenkertaistumaan vuoden 2017 aikana. Kanteluiden määrä kertoo tosia-asiaa, ettei kaupungin lastensuojeluasiat toimi.

PÄÄTÖKSIEN TEKEMÄTTÖMYYS, VIIPYMINEN, MÄÄRÄAIKOJEN ENNUSTAMATTOMUUS
Lastensuojelussa hallintolakia, esim. hallintopäätöksiä ei tehdä tai anneta kirjallisina, tai käsittelyn määräajat ovat avoimia, käsittelyaika-arviopyyntöihin ei vastata yms. 7 § palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, palvelua tai yhteyttä sosiaalitoimeen ei usein saa ollenkaan, perheitä kohtaan käyttäydytään epäasiallisesti. 12 § asiamies tai avustaja, perhehoitajalta on kielletty avustajan käyttäminen asioinnissa lastensuojelun/perhehoidon kanssa ilman perusteita. 23 § käsittelyn viivytyksettömyys, vireille laitettuja hallintoasioita ei ole ratkaistu edes useiden kuukausien kuluessa pyynnöistä huolimatta.

Tiedusteluihin asian käsittelyn etenemisestä ei välttämättä edes vastata. 43 § päätöksen muoto, hallinnossa asioivan kannalta epäedullisia päätöksiä ei saa useinkaan kirjallisesti, vaikka niitä pyytäisi.
Lapsen oikeusturvan ja lasten vanhempien oikeusturvan johdosta kaikista asioista, joista päätös kuuluu tehdä ja numeroida. Paljonko päätöksiä Oulun kaupungissa tehdään lastensuojeluasioissa ja paljonko niitä tehdään

Kysymykset asiaan liittyen: Miksi lastensuojeluasioissa ei haluta antaa hallintolain mukaisia päätöksiä? Onko syynä pelko vastuuseen joutumisesta, vai pelko oikeuteen joutumisessa? Paljonko kirjattuja päätöksiä tehdään Oulun kaupungin lastensuojelussa vuodessa yhtä huostaanotettua lasta kohden? Mitkä ovat tilastot viimeiseltä viideltä vuodelta?

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/oulun-las...

Kaikki valitustiet käytetty
Aluehallintovirastossa on tasaisesti käsittelyssä Oulua koskevia kanteluita, parhaillaankin. Aluehallintoviraston antamat lukuisat huomautukset oululaisvirkamiehille eivät käytännössä ole johtaneet lastensuojelun korjausliikkeisiin.

Lisäksi Eduskunnan oikeusasiamies on vieraillut Oulun lastensuojelussa. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen on lähtenyt valituksia Oulun lastensuojelun toimista. Lokakuun liike on informoinut Oulun tilanteesta mm. Euroopan kidutuksen vastaista komiteaa (Committee for the Prevention of Torture).
Kansalaiset ovat tehneet rikosilmoituksia ja jättäneet tutkintapyyntöjä lastensuojeluviranomaisista, mutta Oulun poliisi on tutkinut tapauksia aniharvoin.

Oulun evankelisluterilainen kirkko on kuullut lasten hädän ja auttanut monia lapsia, jotka ovat otettu huostaan huterin perustein.

STOP vääristyneelle työkulttuurille

Olisiko lopultakin aika todenteolla puuttua siihen, mitä Oulussa tapahtuu?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kyllä ja pian! Hyvää yötä! :)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Petrille! Oulussa ei ajatella "lapsen parasta". Lastensuojelussa kieltäydytään tunnustamasta tosiasioita.
Oulussa lastensuojelutyöstä pitää karsia vinoutunut asenne, epätarkoituksenmukaiset toimintatavat sekä turhat asiakkuudet ja kun tehostetaan ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea kaikissa perheiden haasteita koskevissa asioissa.

Silloin, kun todellinen tarve lapsella siihen ei puututa;
Oulussa esiin tullut monen vuoden aikana jatkunut kaltoinkohtelu, toistuneet raiskaukset lähipiirissä, toistuneet abortit ja viimein synnytys.

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/avi-oulun-las...

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/perhehoitajat...

https://www.lokakuunliike.com/raili-miettisen-blog...

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kommentoin aihetta taannoin liittyen lastensuojelun resursseja peräävään kirjoitukseen.

Suomessa eduskunta saa päättää mitä tahansa perheasioiden hoitamisesta, mutta kun sosiaalitoimen päätökset tehdään suljettujen ovien takana ja useimmiten sosiaalityöntekijöiden mielenliikkeissä, voi järjestelmää vääristää miten tahansa henkilökohtaisten poliittisten ideologioiden tai henkilökohtaisten mutujen mukaan. Hallitsemalla totuutta työntekijöillä on käytännössä laista riippumaton yksinvalta ihmisten ja perheiden elämään, kun työtoverit kuitenkin tukevat kaikessa. Muutaman vuoden työkokemuksella kyllä oppii, kuinka laki taivutetaan omaan tahtoon.

Sosiaalitoimi onkin täynnä näennäisen huolellisesti laadittuja toimintamalleja, joilla näennäisesti pyritään johonkin positiiviseen. Käytännössä järjestelmässä ei ole eikä voi olla mitään kontrollia, kun kaikki oikeudenkäyttö palautuu virkamiesten "näkemyksiin".

Siihen päälle sitten vielä tahattomat ongelmat, kuten työn rutinoituminen, pinnallisuus, nopeat impulsiiviset päätökset, työn rutiinin ja työssä kohdattujen oikeiden ongelmaperheiden luomat ennakkoluulot, jne.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Marko todella hyvä kommentti!
Sosiaalitoimessa on todella yksinvalta ja laki osataan taivuttaa omaan tahtoon vaikka;
Suomessa kaikki lastensuojelutoimet on määritelty lastensuojelulaissa. Tämä tarkoittaa, että lastensuojelun viranomaisen toiminta ja päätökset pitää perustua aina lakiin.

"Lastensuojeluviranomaisten täytyy ryhtyä tietyissä tilanteissa toimiin lapsen suojelemiseksi". Mielivalta ei ole lasten suojelemista eikä väärät kirjaukset asiakirjoihin.

Toimituksen poiminnat