Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Miksi ympäristörikosten tutkinta ei toimi!

Kuinka pitkälle Tukes ja poliisi aikovat päästää tämän koko Suomessa tapahtuvan laittomuuden? Milloin ne alkavat vaatia murskaamoilta räjähdysaineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamista, ja milloin aloitetaan lain vaatima valvonta ja laitetaan piste laittomille työmaille? Miksi räjähdysainetehtaan omistaman konsulttien annetaan tehdä heidän omaa etua ajavia lausuntoja vähät välittäen asutuksen tuhosta?

Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset todellisuudessa estäisivät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla. Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

 

Maa-aineslaki tuli voimaan 1982 lain tarkoitus oli hillitä maa-aineksen ottoa ja maisemointi oli yksi tärkeä asia. Koko maata koskeva asia ja satoja tapauksia ympäri maan ja ongelmat samat kuin kaivoksilla. Alueet tuhotaan asutuksen vieressä, käytetään laittomasti tuhansia räjähdekiloja kertapaukuissa ja kaikki lain edellyttämä pakollinen maisemointi jätetään toteuttamatta.

Maa-aineslaista on tullut täysin villi ja valvomaton! Vaikka maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä. Kaikki tuhotaan alueet jätetään kuin sotatantereet tuhottuna. MAL 14 § hallintopakko. Teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. MAL:in tavoitteenahan oli ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Toiminta on ollut aivan muuta, vaikka kansliapäällikkö Hannele Pokka tuo oppaissa esille, kuinka hyvin laki on toiminut. Ministeriön kuukausipalkalla pimitetään maa-aineslain vastaisesti louhittuja alueita.

Valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita. Laki 390/2005 ja asetukset edellyttää, että poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!


Murskaamoiden/louhimoiden ympäristöhaitat eivät ole kenenkään hallinnassa: melua, tärinää, pohjavesien pilaamista, luontokohteiden hävittämistä yms. Yksi yllättävä ongelma on se, että louhimoilla rikotaan lakia ja käytetään suuria määriä räjähdysaineita ilman, että sitä otetaan mitenkään huomioon maa-aineslain 3 § vaarana ja kaavoituksessa ja luvituksessa (puutteita jopa SEVESO-säädösten suhteen). KAAVA: Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti.

390/2005 20 § ; Tietoisesti jätetään huomioimatta, mitä laki edellyttäisi, murskaamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

 

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA

Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot.

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansia räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

Asukkaiden kohtalo: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hieno kirjoitus, Sanna! Aito tunne tuntui - ja kaikki kertomasi niin totta.

Ihan kertomaasi verrattavissa on myös se, että Jyväskylän Kankaalta pohjavesialueen laidalla ja valtakunnallisesti merkittävältä tulvariskialueelta on poistettu valtavia maa-massoja rakennettavien talorykelmien alta, jolloin Kankaan alueen ennestäänkin syvä "kattila" on entisestään vaan syventynyt.

Toivoa vain sopii, että Tourujoen vedet mahtuvat jokeen ja uusi asuinalue ei joudu pahojen kaupunkitulvien kouriin. Jos kuitenkin joutuu, niin kuka siitä sotkusta vastaa, kun kaupunki väen vängällä Kankaalle rakentaa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden ja tulvariskialuemääräysten vastaisesti?

Yksittäisten ihmisten kotivakuutukset eivät korvaa, jos on rakennettu lainvastaisesti. Lähetetäänkö vahingonkorvausvaatimukset silloin rakentajalle, kaavoittajalle, kaupunkisuunnittelijalle, kaupunginarkkitehdille - vai ehkä kaupunginjohtajalle?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Haapavedellä ei ole tehty edes pohjavedensuojeluohjelmaa, kun Nevalanmäen pohjavededenottamolta ei ole poistettu sinne perhekodilta ajettua lampaiden ja vuohien ulosteita. Tein asiasta rikosilmoituksen, mutta ympäristöneuvos Tarja Haaranen vastasi ympäristöviranomaisten tehneen rikosilmoituksen, poliisilaitos taas todisti vain minun tehneen rkosilmoituksen, vielä ei ole tullut syytettä perättömästä ilmiannosta, toivottavasti tulee.
Haapavetisen ympäristötarkastajn kirjallisen lausunnonmukaan, käsivarrenpaksuiset koivut ovat kasvaneet lantakasanpäälle ja myöhemmin kuivuneet, lausunnonmukaan nekin on kaadettu, niin asia on kunnossa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsille ja muille! Kaikki on niin totta ja uskomatonta mitä viranomasisten- valvonta voi olla Suomessa.

Lait on olemassa, mutta niiden valvonta ei toimi. Sitä saa ihmetellä mikä saa kunnat/kaupungit toimimaan vastoin lain velvoitteita. Ovathan tulvariskien hallinta ja siihen liittyvät kuntien tehtävät samoin kuin vastuukysymykset nousseet esiin maankäytön suunnittelussa.

Vaikka alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti tavoitteiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

Vastuu kysymykset, kun tulee eteen yksityinen kansalainen on heikoilla, vaikka kuinka laki olisi puolella. Virkakuntaa ei vastuuseen saada Suomessa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Aimolle! Rikosilmoitukset hoituu kuten tuot esille. On tuttua asiaa rikosilmoitukset katoaa tutkimattomana eikä niitä kirjata rikosilmoitusjärjestelmään Rikille.Jos ympäristörikoksia tutkittaisiin ei viranomaiset uskaltaisi toimia vastoin lakeja.

Nytkin Uudelta-maalta tapaus rikosilmoitus poliisille, poliisi kävi paikalla kirjasi aivan puuta heinää ja myönsi papereissa laittoman tilanteen.
Tämän jälkeen vaatimus Länsi-uudenmaan poliisipäällikölle - ei mitään tapahtunut - tämän jälkeen sisämisisteri Risikolle- siirto poliisihallitukseen ja mitään ei ole tapahtunut.

Tukes kuitenkin myöntää laittoman tilanteen vastauksessa asukkaille.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kun tulvavaara alueelle rakennetaan ei toteudu alueenkäyttötavoitteet.

Tutkiskelin noita meidän Oulun hallinto-oikeuden ja KHO.n päätöksen perusteluja. Missä tuodaan perusteluissa myös esille seuraavaa;"alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista".

Tämä on päätöksessämme myös "Rakentamista ei ohjata tulvauhan alaisille alueille".

Lainaus: "Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto on päätöksellään 30.11.2000 hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Päätöksen kohdassa 4.3. (eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu) on erityistavoitteena todettu, että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys".

Rakentamisen osoittamisessa noudatetut kaavoitusperiaatteet
Kaavaselostuksesta ilmenee, että kaava-alueelta laadittujen selvitysten perusteella on tehty maankäyttösuosituskartta, jossa on esitetty neljässä kategoriassa alueiden soveltuvuus rakentamiseen:
1) alueet, joille ei ohjata rakentamista, 2) alueet, joille ei suositella rakentamista, 3) alueet, joille ohjataan rakentamista sekä 4) alueet, joiden rakentamiselle ei ole esteitä muttei varsinaisesti puoltaviakaan tekijöitä.
Rakentamista ei ohjata tulvauhan alaisille alueille, maisemallisesti merkittäviin kohtiin tai alueisiin eikä muinaisjäännös- ja perinnemaisema-alueille.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kirjoitit, että "Rakentamista ei ohjata tulvauhan alaisille alueille, maisemallisesti merkittäviin kohtiin tai alueisiin eikä muinaisjäännös- ja perinnemaisema-alueille." Jyväskylän Kankaan alueella nämä kaikki mainitsemasi tekijät ovat olemassa ja asianmukaisesti huomioimatta. Ja kaavoitus aina vaan jatkuu...

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

Kotikaupungissani lakkautettiin sähköelektroninen pintakäsittelylaitos, ja koko laitoksen koneet sekä radat purettiin.

Ratojen alla oli betoniset valuma-altaat jotka murskattiin ja betoni murske toimitettiin tavallisena betonijätteenä kaatopaikalle.

Hopearumpuradan valuma-altaiden murskebetonia kuljetettiin 100000kg kaatopaikalle, johon oli imeytynyt lähes 40v aikana huomattava määrä syanidia.
Tämä asia tuli esille muun jutun asianyhteydessä,josta seurasi oikeusprosessi, mutta sitä ei tutkittu, ei huomioitu mitenkään, koska tapahtumasta oli kulunut melkein kolmevuotta, oli se tutkinnanjohtajan mukaan liian vaikea tutkia.

Samaten vietiin sinkki sekä tinaratojen alla olevat betonisten valuma-altaiden purkujätteet kaatopaikalle tavallisena betonijätteenä, tätä jätettä olikin hieman enemmän, arvio on 150000 - 200000kg

Laitoksen purkutyöstä ei tehty minkäänlaista lainvaatimaa ilmoitusta työsuojeluhallitukselle, ei ympäristökeskukselle eikä kellekkään muullekkaan viranomaiselle.
Ei edes sen jälkeen vaikka vihjeensaanut työsuojelutarkastaja teki käynnin laitoksella ja antoi tästä kehoituksen.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Artolle! Hyvin tutulta kuulostaa mitä toiminta on ollut. Ei olisi liian vaikea tutkia, mutta tavallista ei haluta tutkia, koska vastuu olisi viranomaisilla. Olisi ollut varmaankin monenlaista ongelmajätettä jota ei käsitelty asianmukaisesti. Mikä on maaperän tilanne alueella.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Myrkky jota pitäisi valvoa syanidia.

Kultakaioksillakin mittaukset ovat mitä ovat. Arvot ylitetään ja sitten ovat muka alittuneet näin se vaan menee.Vaikka mitä myrkkyjä olisi maaperässä.

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/2...

Viranomaisilla ei nimittäin ole näissä asioissa mitään tekemistä faktojen kanssa.
Ohjelmassa ”Ylivuotoja kultakaivoksilla” MOT selvitti, miten Kittilässä ja Orivedellä toimivien kultakaivosten ympäristövalvonta toimii ja ovatko ministeriön uudet ohjeet parantaneet ympäristöriskien hallintaa. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/12/kaivosten...

Kaivoksien luvat tulevat väärien tietojen varassa. Kittilän kaivoksen ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/ylivuotoj...

ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.” Ai että jälkikäteen arvoja nostetaan papereihin, kun käytännössä niissä ei pysytä... Näin onnistutaan taas pakoilemaan vastuuta, mutta todellisia haittoja ei edelleenkään selvitetä.

MOT: ”Kuinka paljon te ylipäätään olette toiminnanharjoittajan antamien tietojen varassa?”

Sami Koivula: ”No lähtökohta on että aluehallintovirastona, valtion lupaviranomaisena meillä ei ole mitään omaa laboratorioorganisaatiota, me ei voida mennä ottamaan näytteitä, me ei tehdä kairaustoimintaa, eli lähtökohta koko Suomen lupajärjestelmässä on että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus toimittaa luotettavat päästö- ja vaikutusarviot joiden pohjalta lupa ratkastaan.”

Lakihan edellyttää, että lupia ei voi myöntää väärillä ja virheellisillä tiedoilla. Kun ”lupia” myönnetään selvittämättä todellisuutta, niin mihin niitä enää tarvitaan, kuten lakeja ja valvontaviranomaisiakaan?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Eiköhän ELY:nkin pitäisi antaa oikeaa tietoa ja estävät ympäristörikoksen paljastumista, koska alueella on huomattava määrä myymätöntä kiveä jota louhittiin rikollisilla keinoilla 80-90 luvulla. Kiveä on myyty koko ajan vaikka firma meni konkurssiin, mutta harmaa talous saa rehottaa. Viranomaiset ja poliisi antaa rikoksella saadun hyödyn viedä, mutta lain edellyttämät maisemoinnit jää toteuttamatta.

2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi.    Näin kaupunki  tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.

Pihapiirimme tuhottiin lupa ehtojen vastaisesti 82-91 vuoden aikana ja viranomaisten ja poliisin piirileikki on jatkunut siitä saakka. Samoin ELy.n virkamiesten väärien tietojen varassa. Sama henkilö joka antoi MOT ohjelmaan haastattelun Kittilän kultakaivoksen valvonnasta kävi meidän pihapiirissä ja antoi seuraavan lausunnon:

2000 vuonna tehtiin viranomaispäätöksellä 10 vuoden ”luvat”, joihin kopioitiin 80-luvun papereista kohtia, miten louhinta ja maisemointi tulee hoitaa. Viranomaispäätöksenä ( on laiton) kaikki oli jo louhittu 1991 vuoteen mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöviranomaisen toiminta 2000 vuonna. Sami Koivulan havainnot ja puolsi louhimotoimintaa. Lisäksi tiesi virkamiehenä, että viranomaispäätöksenä (kiinteistöinsinööri) ei voi lupaa hyväksyä vaan meillä olisi pitänyt olla hallinto valitus mahdollisuus.

Papereihin laittoi, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä.
Öljyjä ei saanut päästää maahan, eikä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa, ja monttu pitää porrastaa 1:2.
Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/luiskaus.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/tynnyri.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/kompressori2...

1. Ainoastaan kolme lupa ehtoa oli montun porrastus kaltevuuteen 1.2

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html
2. kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa eikä olla vaarallisia

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/maisema.html
3. Alue piti maisemoida ottamisen aikana. MAL- pakollinen lupamääräys maisemointi.

Louhintaa ei voinut toteuttaa edes edellä mainituilla ehdoilla.

Räjäytystyötä ei huomioitu luvissa ja räjäytykset oli samaa luokkaa kuin kaivoksilla.

Asian vakavuutta kuvastaa se, että louhintatyö pihapiirissämme tapahtui räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella. (Talojen väli seinästä seinään 350 metriä, louhimo keskellä ja yleisen tien vieressä).

Todellisesti näillä ehdoilla ei pystytty louhimaan ja kaikista kolmesta lupaehdosta on valannojalla valvovaviranomainen todistanut oikeudessa, että lupaehtojen noudattaminen olisi tehnyt louhinnan mahdottomaksi.

Melu haittaa ei ollut ollenkaan, kun konsultit kautta maan tekee meluttomat paperit.

Veimme oikeuteen meille vahvistettiin naap.s.lain 17 § mukainen kohtuuton haitta ja talovauriot, melu yli 100 db pihoissa ym.

ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, kuulostaa tutulta tuo "Melu haittaa ei ollut ollenkaan, kun konsultit kautta maan tekee meluttomat paperit."

Jyväskylässä avovankilarakennus on jo päätetty toteuttaa vain 20 metrin päähän Äänekoskelle vievästä radasta, jolla tällä hetkellä kulkee 1 juna jokaisena vuorokauden tuntina - noin keskimäärin.

Mikä on sitten melutaso, jos kaikkien jo nyt kulkevien junien lisäksi alkavat kulkea myös henkilöjunat Äänekoskelle?

Melkoinen desibelitaso jatkuvasti. Voi vankiraukkoja ja heitä valvovia vanginvartijoita - ei siinä saa ulkona edes tupakanmittaista taukoa tästä junamelusta! Eikö tuollaisen melun keskeltä jo teekin mieli karata... Ja matkakeskus ja baarit ihan nurkalla...

Miten on? Perustuslaki 20 § "Vastuu ympäristöstä" kuuluu näin:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

---

Julkinen valta ei näemmä lue vankeja tuohon "jokaiselle" ryhmään, koska edellä kertomani vankilaympäristö, aivan junaradan varressa, ei suinkaan ole terveellinen ympäristö melun, tärinän, pölyn, liikennevilinän ja liikenteen pienhiukkasten takia. Lisäksi olen kuullut, että Laukaan vankien mielipidettä ei olisi lainkaan kysytty tässä vankilan siirrossa. Näin meillä toteutuu perustuslaki "jokaisen" kohdalla.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Junarata aiheuttaa tärinää ja häiritsevää melua siitä on ollut Kalevassa Oulun puolessa juttuja, kuinka uusi asutus on kärsinyt häiriöstä. On myönnettykin Oulun seudulla.

Olin kotona, kun melututkimusta tulivat tekemään maan arvostetuimmat melu asiantuntijat Tapio Lahti ja VTT.ltä myös.

Asiakirjat kirjattiin, että työskentely oli ollut yliaktiivista mittauspäivänä.

Alueelta poistettiin kaikki työkoneet edellisenä päivänä ja mittauksen ajaksi tuotiin montun pohjaan yksi pieni pora ja näin mitattiin hiljaisuutta. Paperit kirjattiin, ettei mittauslaitteet rekisteröi melua. Luonnonmelu suurempaa kuin louhimon melu. VTT tutkija teki louhijalle paperit, kun mittauspäivänä ollutta meluvallia metrillä korotetaan ei ole melu haittaa.
Tähän päivään mennessä koskaan ei ole ollut meluvallia olemassakaan vaan melu lähde "kivikasat asutuksen vieressä aiheuttavat kiven kolinana ja koneiden työskennellessä yli 100 db melun asutukseen mikä KHO:ta myöten vahvistettu. Impulssimelu myös vahvistettiin ja sehän on todella haitallista.

Veimme vahingonkorvauskanteena oikeuteen, kun melu oli niin sietämätöntä, että koti oli jätettävä lasten kanssa päiviksi (ei ulkona voinut olla, nukkuminen mahdotonta ym.)
Meille vahvistettiin KHO.ta myöten naapuruussuhdelain 17 § mukainen pysyvä koht. melu, pöly ja tärinähaitta jopa 100 db pihassa. Samoin kotimme vaurioitui toistuvasti räjäytyksistä talo vauriot tuli myös toteen näytettyä. Oikeus vahvisti, että mittauksissa on huomioitava koneiden ym. työskentely.

Samat herrat olivat vielä oikeudessa valannojalla puhumassa perättömiä.

Poliisipäällikkö mieheni esimies ei puuttunut sittekään pysäyttämään toimintaa. Väitti ettei meillä ole näyttöä. Sama päällikkö oli kuitenkin myöntänyt räjähdysaineen ostolupia tälle louhijalle 10 000 kiloille vaikka ei ollut käyttöoikeutta sellaiseen. Paukut jatkui ja räjäytysmelu on n. 160 db (kuulo voi mennä välittömästi). Paukkuja tuli n. 5 /vrk.

Näitä esimerkkejä on satoja kautta maan "Tässä taas yksi esimerkki siitä, mihin väärin tehdyt melumittaukset voivat johtaa".

Juuri yllämainitun lausuman antanut Ramboll Oy on suorittanut ympäristömelun valvontamittauksen myös Pikkalan kivilouhimolla 17.12.2013. Mittaus tehtiin lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisesti siten, että meluhaitta vaikuttaa todellista pienemmältä. Mittaukset suoritettiin maastoesteiden takana, myötätuulessa meluun nähden, ruuhkaliikenteen aikana (Jolloin melun impulssimaisuutta ei voida todeta), lähes puolet mittauksesta suoritettiin kahvi- ja lounastaukojen aikana jne. jne.

http://birgittajohansson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ramboll Oy satoine (jo tuhansine?) asiantuntijoineen ja insinööreineen tulee "joka notkossa ja saarelmassa vastaan", kun kyse on kaavoituksesta, rakentamisesta, suunnittelusta, arvioinnista, kehittämisestä, junarataisännöinnistä, viranomaisten valituslausunnoista, maakuntakaavavalmistelusta yms.

Ramboll Oy on siten esteellinen monessa kohdin arvioimaan omaa työtään. Johtopäätös: Ramboll Oy on jo liian suuri pieneen Suomeen.

Käyttäkää hyvät ihmiset - ja viranomaiset - jo muita suunnittelu- ja insinööritoimistoja kuin Ramboll Oy:tä. Muuten sotkeennumme Rambollin aiheuttamiin esteellisyyskysymyksiin tavan takaa eri oikeusasteissa.

Esimerkiksi Ramboll Oy on Jyväskylän avovankilakaavassa kaavaselvitysten laatija, sen lisäksi se suunnittelee ja toteuttaa Tourujokikunnostusta, tutkii sekä arvioi voimalaitosrakenteita, on junarataisännöitsijänä avovankilan kohdalla, kun avovankilakaavaa suunnitellaan radan varteen, arvioi kaavavalituksesta oikeusasteille, valmistelee ja arvioi maakuntakaava myös Tourujokivarteen ym.... Joka kohdassa ja aina vastassa on Ramboll Oy kun avovankilaa tarkastellaan. Näin ei saa olla!

Kenelle tämä asiakokonaisuus kuuluu? Ramboll Oy käyttää väärin määräävää asemaansa markkinoilla.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ramboll.Oy on tehnyt murskaamoiden ym. vääriä meluselvityksiä kautta maan. Suomessa vallitsee oikein kaavoitus,melupäästöjen huijaus.

Melu ja ympäristöselvityksien tekijät ovat niin kytköksissä keskenään, että sitä moni ei edes osaa kuvitella. Kaavan laatimisissa Ramboll on mukana lähes joka paikassa.

Omissa oikeuden käynneissä näimme kuinka kymmenittäin konsultteja riitti antamaan väärää selvitystä oikeudelle. Ympäristö melukin vaatii oman perehtymisen asioihin. Moni on käynyt meidän jälkeen oikeutta ja hävinneet louhijoille, koska konsulttien lausunnot menee tuomareille täydestä. Vaikka kuin hyvin osaavat asianosaiset kumota väärät tutkimukset.

Meidänkin kaava asiassa 2010 vuonna Konsulttitoimiston omistava Pentti Seppä tuli pihaamme ja sanoi, että hän tekee paperit jotka menee hallinto-oikeuksissa läpi. Hän teki papererit aivan käsittämätöntä vääryyttä. Kuitenkaan ei menneet läpi oikeusasteissa ja kaavaa ei vahvistettu EO- alueeksi.

Sama on kaivoksissa Ramboll:Oy siellä häärää.
Lainaan MOT- ohjelmassa, ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.”

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tärinä on melun tapaan noussut merkittväksi kriteeriksi kaavoitus- ja rakentamispäätöksiä tehtässä.

Asiantuntija tutkimuksissa: Rataliikenteen osalta määrät voivat tie- ja katuliikenteeseen verrattuna olla jopa kaksinkertaisia. Rakennuksia, joissa tärinä voi saada aikaan rakenteellisiakin vaurioita, on tuhansia.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (N:o 132/1999) asettaa alueiden käytön suunnittelulle ja rakentamisen ohjaukselle tavoitteeksi turvallisen, terveellisen ja viihtyisn ympristön luomisen. Lain nojalla annetussa Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (N:o 895/1999) edellytetään kaavaa laadittaessa selvitettväksi mys vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Huomasin, että Oulun puolessa raideliikenne tärinää on tutkinut sama Finnrock josta olen kirjoitellutkin aiemmin ja joka on maan laajuisesti huijaamassa ihmisiä.

Jopa Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption. Räjähdetehtaan konsultit eivät saa tärinää, vaikka talot notkuu kilometrien päässä, kun räjäytetään. Sadat talot vaurioituvat räjäytyksistä savupiiput hajoavat, takat irtoavat seinistä, kaakelit hajoavat, kivet lentävät pihoihin, kaivot menevät pilalle ym. Oma kotini vaurioitui räjäytyksistä ja se näytettiin toteen KHO:ta myöten. Tapauksessamme vääristeltiin oikeudessa, että suurin räjäytys olisi ollut 5 kiloa, vaikka todellisuus oli sadoista tuhansiin kiloihin.

Louhosten naapurustossa asuvat ihmiset ovat jo vuosikymmeniä kärsineet räjäytyshaitoista ja olleet vailla perustuslain takaamaa suojaa ja turvaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, huomasin tämän viikon Hesarista (en muista päivää), että on mahdollista, että jatkossa ylimmät ympäristöviranomaiset eivät voi enää valittaa yhdistyneiden avien ja elyjen päätöksistä maakuntamallissa.

Tämä tulee perustuslakivaliokunnan käsittelyyn pian. Tiedätkö tästä tarkemmin? Osaat argumentoida hyvin näitä asiakokonaisuuksia; miten me tämän valtavan ympäristöä ja kulttuuria tuhoavan heikennyksen saamme estettyä? Kansalaisaloitteellako? Ei taida ehtiä?!

Lähetin juuri Hannu Aron puheenvuoroon tämän samansisältöisen viestin.

PS. Tarkistin Hesarin artikkelin, se oli 14.2. lehdessä "Maakuntauudistus on vakava uhka ympäristölle", kirjoittajat Pasi Kallio (SLL) ja Raija-Leena Oranen (WWF). Saatko artikkelin käsiisi tai oletko ehkä sen jo lukenut?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! En huomannut kysymystäsi aikaisemmin. En tiedä asiasta tarkemmin, mutta kovasti asiasta on kirjoitettu ""Maakuntauudistus on vakava uhka ympäristölle" jopa osa kansanedustajista kirjoittaa siitä, että on vakava uhka.

Käytännössähän aikaisemminkaan ELY, AVI, ministeriöt eivät ole valvoneet kuntien lainmukaisuutta.

Mitä olen tutkiskellut niin aikaisemmin lähinnä turvetuotannossa ELY on ollut valitusten tekijä hallinto-oikeuksiin ja on menestynyt valituksissaaan.

Monet muut ympäristöasiat mm. kaavoituskin, eivät ole ELY.ä haitanneet vaikka valituksiin olisi kovati ollut perusteita. ELY.llä kaksois rooli valvoja ja valittaja ei sovi samalle viranomaiselle.

Luottamukseni on mennyt viranomaisiin ja myös ELY:yyn ja AVI:iin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, katsopa Niko Kaistakorven viimeisin Puheenvuoro, joka on jälleen timmiä asiaa aiheeseen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hei Sanna,

Katsopa, tässä varsin hyvä mahdollisuus antaa ympäristöä ja kaavoitusta koskevaa palautetta:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251290-sa...

Toimituksen poiminnat