Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

VKSV ja kansalaisten kusetus

Jos valtakunnansyyttäjä ei tiedä, mikä on esteellistä toimintaa omissakaan asioissa, niin mitä tutkimukset on ko. virastossa kansalaisten asioita käsiteltäessä. Keneen me voimme luottaa:
Me tavalliset kansalaiset emme saa tutkimuksia eikä oikeita vastauksia VKSV:sta, kun vaadimme valtakunnansyyttäjää toimimaan. Kauanko kansalaisia saa kusettaa vielä vuonna 2018?

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen vertasi virkarikostaan sähköpaimeneen pissaamiseen, kun hän puhui tapauksesta syyttäjille joulukuussa. https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/mtv-sai-haltuunsa-videon-valt...

Omassa tapauksessamme tutkittavana olisivat selkeästi viranomaisten esteellisyydet ympäristörikoksien peittelyssä. Samat viranomaiset vuosikymmeniä peittävät omia ja kollegoidensa virkarikkeitä. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on ensinnäkin turvata se, että yksittäinen asia todella käsitellään puolueettomasti.

Olemme tehneet toistuvasti rikosilmoituksia, mutta emme ole saaneet niihin edes vastauksia. Teimme laajan tutkimuspyynnön Sisäministeriölle vuonna 2005. Rikosilmoituksiin ei vastattu, eikä niitä edes kirjattu rikosilmoitusjärjestelmään (Rikille). Sisäministeriössä asia muutettiin kanteluksi ja 4 vuotta taistelimme tutkinnan aloittamiseksi ja asiaa vain pyöriteltiin sisäministeriössä. Tämän jälkeen pyysimme siirtämään VSV:lle.
Valtakunnansyyttäjänvirasto teki päätöksen 9.9.2009: ”Asiakirjamateriaalista käy ilmi, että mahdollinen rikostunnusmerkistön mukainen louhinta ja räjäytystyö on suoritettu 1990-luvun alussa. Tältä osin on selvää, että rikosten syyteoikeudet ovat vanhentuneet, eikä tutkintaa voida edes aloittaa. Tämä koskee myös samoihin tekoaikoihin tapahtuneita valvonnan laiminlyöntiin liittyviä virkarikoksia.”

Valtakunnansyyttäjänvirasto jätti tutkimatta ja vastaamatta vuosina 2000-2009 ja eteenpäin tapahtuneet viranomaisten lainvastaiset toimet. Toiminta jatkui koko ajan ja mm. millä mm. 2000 vuonna yrittivät salata, että louhintaa ei olisi tapahtunutkaan.

Poliisi teki perättömän paperin, että luvat 2013 vuonna olisi. Louhijakin myönsi ettei ole lupia.

80- luvulla louhittua kiveä on myyty koko ajan vielä 2015v.

Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Siinä vaiheessakin, kun eriviranomaiset hakivat lupia väärillä tiedoilla kaavoitusasiassa 2010 vuonna ja kiven haku alueelta jatkui, niin poliisi tekee seuraavaa: Komisario teki tutkimatta päätöksen vuonna 2013, että mitään rikosta ei ole tapahtunut, mikä on täysin keksittyä, koska kaikki louhinta on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt jälkikäteen kunta yrittää kaavoittaa louhosta maa-aineksen ottoalueeksi.

Näin esitettiin, ettei mitään rikosta ole tapahtunut, mutta komisario ei tutkinut sitä asiaa, että kunta väärillä tiedoilla haki kaavoitusta ja kaikki louhinta on todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten.
VKSV siirrettiin 2016 v, vaatimuksemme taas samoille poliiseille.

ESTEELLISYYS: Missä raja? Viranomaisen toiminta
Pohjois-Suomen ympäristökeskus kävi paikalla pihapiirissämme sijaitsevalla louhimolla ja teki paperit kuin louhintaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan, vaikka näki kaiken silmillänsä. 2000 vuonna hän teki oman lausunnon, kuinka maamassat pitää kasata ja louhinnan seurauksena muodostuu lammikko eikä öljytuotteita saa päästää maaperään. Tämä kaikki oli tapahtunut jo 1991 vuoteen mennessä. 

Papereihin laittoi myös, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eivätkä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa ja monttu pitää porrastaa 1:2. Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.
1. Ainoastaan kolme lupa ehtoa oli montun porrastus kaltevuuteen 1.2
2. kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa eivätkä olla vaarallisia
3. Alue piti maisemoida ottamisen aikana.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242183-harkintavallan-pettaminen
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paatoksien-vaara-soveltam...

Oulun hallinto-oikeuden esittelijä/lakimies myönsi louhijalle luvat aikoinaan täysin väärillä tiedoilla. Kyseinen lakimies päätöksessä sivuutti kokonaan räjäytystoiminnan ja muut eri lakeihin liittyvät vaatimukset. Samoin monet kerrat paikalla käyneenä tietää tuhotun ympäristön. Edelleen sama lakimies häärää ELY:n lakimiehenä tässä asiassa valvontaviranomaisen roolissa. 2016 v. louhijalle haettiin taas lupia väärillä tiedoilla, vaikka kaikki on louhittu ja tuhottu, mutta maisemointi on mahdotonta toteuttaa.  Kaupunki hävisi kaavavalituksen ja louhimo ei saanut EO-merkkiä ja lupia ei voisi edes hakea, mutta koneisto toimii...

2014 v. KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi. Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat EO-alueeksi, mikä kiellettiin lähellä olevan asutuksen vuoksi.

Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.

Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta. Kun ylin toimivaltainen tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisunsa, kunnan viranomaisten velvollisuus on omalta osaltaan toimia siten, että päätös voidaan viipymättä panna täytäntöön. Muunlainen tilanne olisi oikeusvaltioperiaatteen vastainen ja kestämätön”. Tämän on todennut EOA ratkaisussaankin. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2011/20111656

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Haapavedellä on perhekodissa annettu ympäristökasvatusta huostaanotetuille lapsille perhekodintoimenta kärräyttämällä terapiaeläiten lampaiden ja vuohien suolentuotteet viereiseen poljavedenottamon monttuun.
Kantelin ympäristöneuvos Haaraselle, hän vastasi ympäristöviranomaisten tehneen rikosilmoituksen poliisille. Poliisin ilmoituksen mukaan rikosilmoituksen on tehnyt Aimo Remes, onneksi ei kuitenkaan ole tullut syytettä väärästä ilmiannosta, eikä valitettavasti korvausta viranomaistehtävienhoidosta.
Ympäristötarkastaja Harri Heikkilä toteaa kirjallisessa lausunnossaan, että lantakasanpäälle kasvaneet ja kuivuneet koivut on kaadettu. Koivut eivät olleet kasvaneet lantakasanpäällä, sillä nehän olisi jo tuuli kaatanut, vaan juurille kärrätty lanta oli liuetessaan ja tuhonnut. Varmaan tästäsyystä Haapavedellä on edelleenkin pohhjaveden suojeluohjelma edelleenkin laatimatta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Olen miettinyt tätä perustuslakituomioistuimen perustamista, joka on jälleen pulpahtanut keskusteluihin. Presidentti Sauli Niinistö sanoo kannattavansa sitä (KSML tänään 14.1.2018). Mm. pääministeri vastustaa ja ulkoministeri kannattaa sitä...

"Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei voi arvioida yleisesti ja ilman yhteyttä konkreettiseen oikeustapaukseen sitä, onko lain jokin säännös ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei myöskään voi esimerkiksi julistaa lain säännöstä perustuslain vastaiseksi, vaan se voi ainoastaan jättää lain säännöksen soveltamatta yksittäistapauksessa."

Lähde edelliseen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Edellä esitettyyn viitaten, kysynkin, että siksikö hallitus, pääministeri, presidentti ja oikeuskansleri kaikki kuin yhdestä suusta alleviivaavat sitä, että lainvoiman juuri saanutta aktiivimallia tulee seurata, jotta saadaan yksi työttömien aktiivimallin mukainen yksittäistapaus, jossa aktiivimallin lakinormit jätetään soveltamatta perustuslain vastaisina?

Jatkan ajatustani: Jos näin on, tulee miettineeksi, oliko tämä toimintatapa mietitty jo etukäteen?

On uutisoitu, että ensimmäiset aktiivimallin mukaiset työttömyysturvan leikkaukset tulevat tarkasteltuun vasta huhtikuussa, joten "ostivatko" em. tahot tällä aktiivimallilla työrauhan viedä presidentin vaalit, sote ja maakuntamalli maaliin - ilman, että perustuslailliset ongelmat haittaisivat asioiden maaliin saattamista?

Eikö perustuslakituomioistuimen perustamisesta voisi järjestää välikysymyksen - ja siten nostaa "kissa pöydälle"? Tärkeää asiaa - joka jatkuvasti kuplii pinnan alla ja aiheuttaa jännitteitä - on turha viivyttää enempää.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Näi on, mutta Korkeimpaan oikeutetten valitettaessa on käytettävä rekiteröityä asianajajaa ja maksettav 500 euron ennakomaksu käsittelystä. oikeusvaltiossamme.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ehdottomasti olisi saatava puolueeton perustuslakituomioistuin joka valvoisi maan perustuslain toteutumista.
Perusoikeudet ovat kansallisessa perustuslaissa valtion kansalaisilleen ja muille valtion oikeudenkäyttöpiirissä oleville takaamat oikeudet.

Eikö lainsäätäjän tahto ole, että julkisessa toiminnassa noudatetaan lakia? Tämä perustuslaissa ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää myös käytännössä sitä, että viranomaistoiminnan laillisuutta valvotaan. MITÄ TEEMME DIREKTIIVEILLÄ JA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ RÄJÄHTEISIIN LIITTYEN, KOSKA TUKES JA ERI VIRANOMAISET EIVÄT NIITÄ NOUDATA?

Tukes, poliisi ja muut viranomaiset eivät valvo murskaamoiden toimintaa, koska lupia ei haeta eikä asutuksien läheisyyden vuoksi voi edes saada lakiin perustuvia asianmukaisia lupia.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239382-hyv...

Esimerkkinä todella vakavasta ja vaarallisesta räjäytystoiminnasta kyse. Kivilouhimoiden ja murskaamoiden räjähdysaineiden käyttö, käsittely, varasto, kuljetus ja muu toiminta louhintatyömaita on täysin villiä, vaikka louhijat käyttävät miljoonia kiloja räjähdysaineita vuodessa vastoin lain velvoitteita. Asutuksen vieressä todistettavasti käytetään tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon / kerta paukku ilman lupia, vaikka laki edellyttäisi Tukesilta lupaa ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvontaa/ tarkastusta.

Tukesin/poliisin valvonta on saanut pettää, eikä eri valvontaviranomaiset noudata lain ja asetuksien velvoitteita / valvontaa murskaamoilla, vaikka kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kyse on kaikkia sitovan lainsäädännön soveltamisesta (390/2005 ja asetukset) räjäytystoimintaan liittyvään lain noudattamiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä luvan ja lupamääräysten valvomiseksi.

Asia 1. Turvatekniikan keskus; Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. Poliisi; Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA

Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot, jotka asukkaat tuovat esille. Millä tavalla tämä EI MUKA OLE ESTEELLISTÄ?

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansista jopa 19 000 räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

Asukkaiden kohtalo: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Perustuslaissa ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää myös käytännössä sitä, että viranomaistoiminnan laillisuutta valvotaan. Valitettavasti sitä ei kukaan valvo.

Kun valittaa hallinto-oikeuksiin ja tuomioistuin käsittelyssä niin viranomaiset saavat esittää kuinka perätöntä tietoa vaan. Ei poliisi tutki.

Omassa tapauksessamme rikosilmoitukset katoaa tutkimatta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Pitäisihän ylimmän syyttälaitoksen toimia, kun tällaisessa ”asiakassuhteessa” kynnys tutkintapyynnön tekemiseen on mahdottomuus viranomaisilla. Rikoslaki määrittelee ympäristörikokseksi teon mm. joka saattaa aiheuttaa ympäristölle vaaraa, täyttää ympäristörikoksen määritelmän.

2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi täysin väärillä tiedoilla.
Näin kaupunki tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät ”Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue”.
Lisäksi maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä. Laki edellyttää jopa hallintopakkoa käyttämään MAL 14 §. Hallintopakon käyttämisestä päättää laissa säädetty valvontaviranomainen, tietyissä tapauksissa myös sen määräämä viranhaltija tai ELY-keskus.

Ympäristörikoksia ei tutkita. Kuitenkin Matti Nissinen on tuonut julkisuuteen, että ympäristörikosten tutkintaa tulee poliisin tehostaa ja yhteistyötä ELY.n ja ympäristöviranomaisten kanssa.
Miten yhteistyötä tehostetaan ELY.n ja viranomaisten kanssa, koska heidän valvonnan laiminlyönnit pitää saada tutkinnan alle? Tapauksessammekin ELY.n lakimies kaksoirooli ensin luvan myöntäjänä lääninoikeudessa louhimolle (ehdot oli joita ei edes pysytty toteuttamaan). Nyt ELY.n lakimiehenä jolle kuuluu valvonnan laiminlyönti.
ELY.n ympäristöneuvos salaa 2000-luvulla kuinka louhintaa ei olisi tapahtunutkaan.
MITEN POLIISI VOISI tehdä yhteistyötä ympäristörikosten selvittelyssä, kun edellä mainittu tapa viranomaisilla on peittää tapahtuneet rikokset? Miten poliisi valvoo, kun poliisi on ollut avustamassa, että asutuksen vieressä laittomasti käytettiin räjähteitä. VKSV pallottelee asioita ja heidän tehtävä on käynnistää tutkimukset jos esim. poliisin toimia epäillään.

2014 KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Toimituksen poiminnat