Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Harkintavallan pettäminen

  • Viranomaisten mielestä näitä jätekiviä ei ole olemassa, vaikka ovat käyneet paikalla.
    Viranomaisten mielestä näitä jätekiviä ei ole olemassa, vaikka ovat käyneet paikalla.

Jos valtakunnansyyttäjä ei tiedä, mikä on esteellistä toimintaa omissakaan asioissa, niin mitä tutkimukset on ko. virastossa kansalaisten asioita käsiteltäessä. Keneen me voimme luottaa: http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005345915.html Jo pelkkä epäilys on vakava asia.

Pidätetty virantoimituksesta: http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005346085.html 
Nämä ovat malliesimerkkejä, mitä oikeusvaltio Suomessa tapahtuu ja mitä valvovat viranomaiset saavat tehdä. Mutta miksi tavalliset kansalaiset eivät saa oikeutta/tutkimuksia selvissä asioissa?

 

Omassa tapauksessamme tutkittavana olisivat selkeästi viranomaisten esteellisyydet ympäristörikoksien peittelyssä. Samat viranomaiset vuosikymmeniä peittävät omia ja kollegoidensa virkarikkeitä. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on ensinnäkin turvata se, että yksittäinen asia todella käsitellään puolueettomasti.

Jopa sisäministeriötä myöten tekemiämme rikosilmoituksia ympäristörikoksista ja valvovien viranomaisten laiminlyönneistä ei kirjata ja ne muutetaan kanteluiksi. Miksi selkeä laiton räjäytystoiminta saa jatkua vuodesta toisen, mutta ympäristörikoksista tehdyt tutkimusvaatimukset katoavat tutkimattomina. Viranomaisten virkarikos/esteellisyysepäilyjä ei kirjata eikä tutkita.

Asian pallottelu vain jatkuu: VSV siirtää poliisille ja poliisi vastaa, että asiat tutkittu, vaikka mitään ei tehdä. Nyt on jo vuosi 2017 ja ympäristörikosta ei ole edelleenkään tutkittu.

1982 vuonna kotimme viereen perustettiin laiton kivilouhimo, jolla ei ollut lupia. Meni vuosia ja viranomaiset pallottelivat asiaa ja lupia ei tullut. Louhinnassa käytettiin asutulla alueella tuhansia kiloja räjähteitä kertapaukuissa. Eduskunnan oikeusasiamies määrääsi KRP:n tutkimaan, mutta tutkimukset keskeytyivät yhtäkkiä. Komisario sanoi, että hänet estettiin tutkimasta asiaa. Ko. tutkinnasta ei tehty päätöstä ollenkaan. Asian vakavuutta kuvastaa se, että louhintatyö pihapiirissämme tapahtui räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella. (Talojen väli seinästä seinään 350 metriä, louhimo keskellä ja yleisen tien vieressä).

Viranomaiset todistivat, että muka 5 kiloa oli suurin räjäytys, ja poliisi tarkisti, kuinka muutamia kiloja kuukaudessa käytettiin, vaikka näkivät silmiensä edessä, että kertapaukut olivat tuhansia kiloja ja käyttömäärät aivan muuta kuin mitä tarkistivat. Oikeudessa syytettiin, että 3x68 kiloa räjähdettä käytetty ja siitä tuli tuomio. Miksi ei syytetty, vaikka totuus oli, että käytettiin n. 5 x pv kertaräjähdemääriä sadoista tuhansiin kiloihin koko 9 vuoden ajan. Viranomaisten laittomuuskierre alkoi tästä. http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/krp_paperi.pdf  

Edelleen poliisi estää ympäristörikosten tutkinnan, koska alueella käytettiin laittomasti tuhansia räjähdekiloja kerralla ja poliisin valvontaan kuuluu räjähteiden käyttö.

 

Viranomaisen toiminta

Pohjois-Suomen ympäristökeskus kävi paikalla pihapiirissämme sijaitsevalla louhimolla ja teki paperit kuin louhintaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan, vaikka näki kaiken silmillänsä. 2000 vuonna hän teki oman lausunnon, kuinka maamassat pitää kasata ja louhinnan seurauksena muodostuu lammikko eikä öljytuotteita saa päästää maaperään. Tämä kaikki oli tapahtunut jo 1991 vuoteen mennessä. http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html

Papereihin laittoi myös, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eivätkä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa ja monttu pitää porrastaa 1:2. Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.  

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/luiskaus.html       

1. Ainoastaan kolme lupa ehtoa oli montun porrastus kaltevuuteen 1.2

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html       

2. kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa eivätkä olla vaarallisia

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/maisema.html      

3. Alue piti maisemoida ottamisen aikana.

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/tynnyri.html   

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/tynnyrit.html    

 

Puolueettomuuden on oltava uskottavaa myös ulospäin:

Olemme tehneet toistuvasti rikosilmoituksia, mutta emme ole saaneet niihin edes vastauksia. Teimme laajan tutkimuspyynnön Sisäministeriölle vuonna 2005. Rikosilmoituksiin ei vastattu, eikä niitä edes kirjattu rikosilmoitusjärjestelmään (Rikille). Sisäministeriössä asia muutettiin kanteluksi ja 4 vuotta taistelimme tutkinnan aloittamiseksi ja asiaa vain pyöriteltiin sisäministeriössä. Tämän jälkeen pyysimme siirtämään VSV:lle.

Valtakunnansyyttäjänvirasto teki päätöksen 9.9.2009: ”Asiakirjamateriaalista käy ilmi, että mahdollinen rikostunnusmerkistön mukainen louhinta ja räjäytystyö on suoritettu 1990-luvun alussa. Tältä osin on selvää, että rikosten syyteoikeudet ovat vanhentuneet, eikä tutkintaa voida edes aloittaa. Tämä koskee myös samoihin tekoaikoihin tapahtuneita valvonnan laiminlyöntiin liittyviä virkarikoksia.”

Valtakunnansyyttäjänvirasto jätti tutkimatta vuosina 2000-2009 ja eteenpäin tapahtuneet viranomaisten lainvastaiset toimet, millä mm. 2000 vuonna yrittivät salata, että louhintaa ei olisi tapahtunutkaan.

 

Poliisin suojelu pelaa: komisariotason mies väitti, että louhijalla oli luvat 2013 vuonna, vaikka louhija myöntää, ettei ole lupia toiminnalle.

Siinä vaiheessakin, kun eriviranomaiset hakivat lupia väärillä tiedoilla kaavoitusasiassa 2010 vuonna ja kiven haku alueelta jatkui, niin poliisi tekee seuraavaa: Komisario teki tutkimatta päätöksen vuonna 2013, että mitään rikosta ei ole tapahtunut, mikä on täysin keksittyä, koska kaikki louhinta on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt jälkikäteen kunta yrittää kaavoittaa louhosta maa-aineksen ottoalueeksi. Emme olleet edes tehneet rikosilmoitusta poliisille kyseisenä aikana, eikä komisario ole kuulustellut meitä, vaan päätös tehtiin, että kunnanviranomaisilta saadun tiedon mukaan louhija on laittanut lupahakemukset vireille ja kunta on kaavoittanut alueen maa-aineksen ottoon. Näin esitettiin, ettei mitään rikosta ole tapahtunut, mutta komisario ei tutkinut sitä asiaa, että kunta väärillä tiedoilla haki kaavoitusta ja kaikki louhinta on todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten.

Tapauksestamme jopa ympäristöministeriön virkamies antaa perätöntä tietoa tapauksestamme ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Tätä “kulttuurimaisemaa” on ympäristöministeriö suojellut vuodesta 1991 saakka ja edelleen laittomasti myydään kiviä, jotka louhittiin vuosina 82-91, vaikka KHO (2014) kielsi päätöksessään louhimon ja uusi asutus sallittiin.  

Alueella on sama tilanne edelleen sillä erolla, että puuta on kasvanut alueelle. Maisemointi on mahdoton toteuttaa, joten viranomaisten on tehtävä koko ajan väärää paperia ja piilouduttava niiden taakse.

Milloin syntyy jääviys asioiden hoidossa: ”Tuomarin tekee esteelliseksi myös se, jos hän on jo käsitellyt asiaa toisessa tuomioistuimessa, viranomaisessa.”

Oulun hallinto-oikeuden esittelijä/lakimies myönsi louhijalle luvat aikoinaan täysin väärillä tiedoilla. Kyseinen lakimies päätöksessä sivuutti kokonaan räjäytystoiminnan ja muut eri lakeihin liittyvät vaatimukset. Samoin monet kerrat paikalla käyneenä tietää tuhotun ympäristön. Edelleen 2016 vuonna sama lakimies häärää ELY:n lakimiehenä tässä asiassa valvontaviranomaisen roolissa. 2016 v. louhijalle haettiin taas lupia väärillä tiedoilla, vaikka kaikki on louhittu ja tuhottu, mutta maisemointi on mahdotonta toteuttaa.  Kaupunki hävisi kaavavalituksen ja louhimo ei saanut EO-merkkiä ja lupia ei voisi edes hakea, mutta koneisto toimii...

 

Sama peli koko Suomessa

Suomessa kivilouhimot ja murskaamot eivät noudata räjähdysaineisiin liittyvää lainsäädäntöä. Tukes ja poliisi ovat kymmeniä vuosia laiminlyöneet valvonnan. Ympäristölupaviranomainen myöntää kuitenkin, että: ”Kuten totesin varsinaisesta räjäytyksestä ja räjäytystyöstä on oma lainsäädäntö, kuuluvat Tukesille ja poliisille.

Ympäristörikostutkinta ei toimi edelleenkään, vaan villi ja valvomaton räjäytystoiminta jatkuu 2017 vuonna edelleen entistä pahempana. Sadat talot vaurioituvat louhimoiden/murskaamoiden suorittamissa räjäytyksissä. Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa. Esim. Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13 380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa... Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää. Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.

 

Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia. Poliisilla on tarkistus- ja valvontavelvollisuus, mutta eivät sitä tee. Tukes laiminlyö lupaviranomaisen velvollisuuden ja poliisille kuuluu käytön valvonta ja varastolupien tarkistus.

 

Piilokorruptio

Vaasan yliopiston tekemässä tutkimuksesta kävi esille myös. Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan?  http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-740-8.pdf  Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan  talovaurioita vaan konsulttifirma Räjähdetehtaan omistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock tekee talotarkistukset ja kumoaa talovauriot, vaikka seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi talot särkyvät kilometrien päässä, mutta poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin räjäytyksiä todella luullaan ensin maanjäristykseksi!

Muutaman vuoden takainen Vihtavuoressa tapahtunut räjähdekontin savuaminen sai vasta tuomion. Luettavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9686299

Samaa emulsioräjähdettä käytetään murskaamoilla, vaikka emulsioräjähdysaineet on tarkoitettu kaivoksiin ja maanalaisiin kohteisiin, mutta silti käytetään todellisuudessa asutuksen vieressä kautta maan murskaamoilla ja jopa 19 000 kiloa kerralla. Ihmisiltä mm. irtoavat takat seinistä ja kiviseinät halkeilevat ko. paukuilla.

Kukaan ei valvo toiminnan lainmukaisuutta. Samaa vaarallista jätettä syntyy myös murskaamotoiminnan räjäytyksissä. (Räjähdejäte emulsioräjähteiden valmistuksessa ja käytössä syntyvää jätettä.)

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...
Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia.

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass... –Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo.

Ympäristötärinät ovat maanjäristyksiin verrattavia. Konsulttifirma Finrock vain sanoo, että "ei tärinähaittaa" ja tällä laiton toiminta voi jatkua kautta maan, koska toiminta on täysin kieroutunutta ja sitä vain jatketaan ja jatketaan tavallisten suomalaisten kustannuksella.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Vallanväärinkäyttö on erityissuojelussa maassamme.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olet oikeassa erikoissuojelu pelaa ylintäviranomaista myöten. Mistä vaaditaan tutkimusta siihen ei edes vastata vaan aivan muuhun johonkin vanhoihin asioihin. Rikosilmoitukset muuttuu kanteluiksi.

Esimerkki tapauksessamme 2013 vuoden komisarion tutkimus mikä kirjoituksessa käy esille.Aivan mielikuvitusta poliisi mieheltä ja ylempi suojelu pelaa uskaltaa tehdä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kauanko saamme odottaa, että tutkimukset käynnistyy Oulusta vain keksitäänkö jotain vai annetaanko asian vanheta. Komisario myönsi puhelimessa oikein, että louhimoa ei ole jätetty kaavan ulkopuolelle KHO.n päätöksessä. Poliisin eikä VSV tehtävä ole suojella tapahtuneita asioita eikä päästää vanhenemaan.

Kaupunki oma valtaisesti vääristeli asian viranomaisille, hallinto-oikeudelle,että louhimo jäi kaavan ulkopuolelle.

2014 vuonna KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.

Miksei VSV ei puuttunut, kun väärillä tiedoilla haettiin tuhottua louhimoa maa-aineksen otto alueeksi.

Ei ole kyse harkintavallan pettämisestä vaan paljon vakavemmasta asiasta. Lue http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Samaa käytäntöä kuin tuulivoimarakentamisessa, toimijan tilaamilla ja maksamilla näennäistutkimuksilla edetään, sitä tukee lisääntyvä korruptio ja lahjonta globaalisti, lobbareiden vääristelyt, oman voiton maksimointi ja pidetään kansalaisia koekaniineina vaarallisissa olosuhteissa. Silti puhutaan että jos saataisiin vapaaehtoisia koehenkilöitä niin voitaisiin tutkia vaikutuksia terveyteen. Ja nyt toiminnasta sairastuneiden valitukset kuitataan huuhaana.

Alan johtavien tutkijoiden tieteelliset tutkimukset jätetään huomioimatta, omat selvitykset mielipiteistä kelpaavat, ne kun tukevat toiminnan jatkumista.
Tätä roskaa hallitus tukee.

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/38483-tuulivoi...

Tuulivoimatuki on aika lopettaa

Hallitus on luvannut selvittää yritystukien tarvetta. Tuulivoimatuki on niistä kaikkein tehottomin ja markkinoita vääristävä. Tuulivoimalla saatavan energian osuus koko energiatuotannostamme on mitätön, Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 0,8 %. Turha tuulivoimatuki onkin syytä lopettaa ja kohdentaa varat tehokkaammin uusia innovaatioita edistäviin ja työllisyyttä parantaviin hankkeisiin.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Eiköhän tässä olisi aihetta viranomaiskoneistolla tutkia:
Virkamiehet tällä toiminnallaan hakevat hyötyä louhijalle. Tämä tapahtuu hyötymistarkoituksessa, koska louhija on hakenut alueelta 80-luvulla louhittua kiveä koko ajan myyntiin viimeksi vuonna 2015, vaikka toiminnalle ei ole alueella lupia. Valvontaviranomaiset ovat laimin lyöneet louhijan jälkihoitotöiden valvonnan.
Kaavan valmisteluvaiheessa vuonna 2009 jo kaupugin johto tietoisesti ja harkitusti haki aluetta kaavassa EO (maa-aineksen otto) alueeksi.

Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Rikoslaki Virka-aseman väärinkäyttö: Virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa. Virka-aseman väärinkäyttämisessä on kyse hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä on kyse, jos väärinkäyttö on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja virkamies tavoittelee huomattavan suurta hyötyä tai pyrkii aiheuttamaan tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai tekee rikoksen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.

Toimituksen poiminnat