Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Sata tarinaa korruptiosta räjäytystyömailla

Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo esille Tukesin verkkolehdessä ”100 tarinaa turvallisuudesta” jutussaan "Räjähdevarasto naapurina, apua!", miten räjäytystyömaiden lupakäsittely toimii. Silti Tukes ja myös Kukkola itse eivät noudata lain velvoitteita lupien suhteen, vaan jopa antavat räjäytystyömaiden lähialueiden asukkaille täysin väärää tietoa, eivätkä sitä oikeaa, mitä tähänkin juttuun on kirjoitettu. http://verkkolehti.tukes.fi/rajahdevarasto-naapurina-apua/#

Laki edellyttää poliisilta räjähdysaineiden käytön valvontaa ja Tukesilta luvan vaativia toimintoja, mutta toiminta on täysin valvomatonta. Toiminta on ajautunut vuosikymmenien aikana Tukesilta ja poliisilta täysin villiksi. Yksi räjäytys murskaamoilla on n. 10 000- 19 000 kilon kertapaukkuja, mikä on suurempi määrä, mitä panostajalla edes on oikeutta tuoda räjähdettä alueelle laissa olevalla säilytyspykälällä (60 kg). Säilytyspykälällä ei louhintatyömaata voida perustaa, mutta silti Tukes antaa lupia sen perusteella täysin laittomasti huomioimatta, mitä laki oikeasti vaatii.

Säilytys ei tule muutoinkaan kyseeseen pysyvällä työmaalla eikä tilapäiselläkään (tilapäinen enintään 2 vuotta). Jos 1 kilo kertapaukku/ enintään 25 kg/vrk on poliisille ilmoitettava 1 vrk ennen ja poliisin on tarkistettava, mutta todellisuudessa se ei sitä tee. Tilapäisillä ja pysyvillä louhintatyömailla, joissa luvat on haettu Tukesilta, poliisin on käytävä suorittamassa tarkistus. Ilmoitus on tehtävä 7 vrk ennen, kun toiminta alkaa, ja poliisille on jo luvan hakuvaiheessa ilmoitettava. Asukkailla on toiminnasta oltava hallintovalitusmahdollisuus ym. , mutta käytännössä sitä ei ole, koska sitä pakollista lupavaihetta, mistä voisi valittaa, ei huomioida eikä käsitellä. Tukesilla on myös tarkistusvelvollisuus. (390/2005 23 § Luvanvaraisuus)

Räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki 390/2005, antaa lähtökohdat toimintoja koskevista turvallisuusmääräyksistä. Lisäksi räjähteiden käytöstä, käsittelystä, varastoinnista ja hankkimisesta sekä räjäytystyön tekemisestä säädetään useassa säädöksessä. Uudellamaalla ja ympäri maan kivilouhimoita/murskaamoita perustetaan asutuksen viereen huomioimatta, että räjäytystyö on luvan varaista toimintaa.

 

Hyvät veljet ja piilokorruptio

Kun räjähdysainelainsäädäntö ja asetukset eivät anna asutuksen vuoksi niin mittavia räjäytyksiä suorittaa, niin sivutetaan lain edellyttämät lupa- ja ilmoitusvelvollisuus.

Räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn Tukesilta.

Räjähteiden varastointi, lue ja kuuntele: https://yrityssuomi.fi/web/guest/lupa?id=258302  Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia. Laki edellyttää jokaisella työmaalla oltava varasto ja räjähteiden käytössä on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Varastot on oltava niin pysyvällä kuin tilapäisellä räjäytystyömaalla, jota ei ole mahdollisuutta edes perustaa turvallisuussyistä ja lain säädännön edellyttämällä tavalla.

Miksi todellisuudessa valvontaa rikotaan? Näin Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan?  http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-740-8.pdf    Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan  talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption. Räjähdetehtaan konsultit eivät saa tärinää, vaikka talot notkuu kilometrien päässä, kun räjäytetään. Sadat talot vaurioituvat räjäytyksistä savupiiput hajoavat, takat irtoavat seinistä, kaakelit hajoavat, kivet lentävät pihoihin, kaivot menevät pilalle ym. Oma kotini vaurioitui räjäytyksistä ja se näytettiin toteen KHO:ta myöten. Tapauksessamme vääristeltiin oikeudessa, että suurin räjäytys olisi ollut 5 kiloa, vaikka todellisuus oli sadoista tuhansiin kiloihin.

Louhosten naapurustossa asuvat ihmiset ovat jo vuosikymmeniä kärsineet räjäytyshaitoista ja olleet vailla perustuslain takaamaa suojaa ja turvaa. 

 

Seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi kilometrien päässä talot särkyvät, mutta poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin luullaan ensin maanjäristykseksi:

Kotka: Petäjäsuon maan järähdys johtui räjäytyksestä louhosalueella. www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/.../20151714/4

27.4.2015 - Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti ... kallioperän tärinän aiheutti iso räjäytys Petäjäsuon louhosalueella. ...

Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia.  Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

Mitä teemme direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteissä, koska niitä Suomen viranomaiset eivät noudata? Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä ja Tukes ja poliisi ovat tämän mahdollistamassa. Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13,380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa... Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää. Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.

 

Tukesin vastuuttomuus

Tukes antaa väärää tietoa asukkaille: mm. emmulsioräjähteitä voisi tuoda autolla alueelle ja vain käyttää. Näin avoimesti on rikottu lakia jo vuosia, vaikka laki edellyttää lupaa myös välittömästi työmaalla tarkoitetun räjähteen valmistamiseen siirrettävällä laitteistolla sekä räjähteiden tilapäiseen varastointiin räjäytys- ja louhintatyötä varten.

Tukes lupa- ja valvontaviranomaisena on antanut täysin harhaanjohtavaa tietoa asukkaille. Mihin perustaa Tukes vastauksensa, että päivän tarve voidaan tuoda alueelle ja olisi rajoittamatonta? Säilytys ei tule muutoinkaan kyseseen pysyvällä työmaalla eikä tilapäisellä (tilapäinen enintään 2 vuotta).

Timo Kukkola kalliotekniikkapäivillä antaa kuitenkin oikeaa tietoa, mutta käytännön tapauksissa myös Tukes toimii väärin. Asetus 644/2011, 11 (työturvallisuuslaki). Räjähteiden säilytys työpaikalla Räjäytysohjeen mukaiset määrät (päivän tarve) Räjähteet on työn keskeyttämisen ajaksi siirrettävä varastosuojaan. Panostajalla on kuitenkin oikeus säilyttää työmaalla räjähteitä enintään 60 kiloa Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo.

Louhintatyömaat yms. Vuoriteknikot 22.5.2014 Timo Kukkola http://docplayer.fi/6357555-Tukesin-rooli-rajahdelainsaadannossa-ja-valvonnassa.html Enää ei tunneta vähäistä räjäytystyötä. - Ilmoitus poliisille kaikesta räjäytystyöstä.

Kalliotekniikkapäivät 2016 vuonna Timo Kukkola

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/infra-akatemia/louhintapaivat-2016/kukkola_rajahteiden-sailytys.pdf 4 Laki 390/2005; 118 Poliisi valvoo tämän lain noudattamista, kun on kyse: 1) räjähteiden käytöstä, siirrosta sekä luovutuksesta ja tähän liittyvästä säilytyksestä; Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo 4

 

Kukkola päättää verkkolehden "100 tarinaa turvallisuudesta" juttunsa:  ”Kun räjähdevarastoja koskevia vaatimuksia noudatetaan, naapurusto voi nukkua yönsä rauhassa.” Miten hän edes kehtaa kirjoittaa näin, kun varmasti tietää, että kuinka valtavat tuhot laittomat räjäytystyömaat ovat saaneet aikaiseksi asutukselle ja minkälaisessa hengenvaarassa asukkaat oikeasti yönsä nukkuvat ja Tukes on ollut kaiken sallimassa piittaamatta näistä vaatimuksista?!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eestissä sanotaan,"Käsi pesee kättä"!

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eestissä sanotaan, "Käsi pesee kättä"!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tätä on perustuslain mukainen omaisuuden suoja murskaamoilla.
Lakia saa rikkoa, kun konsultit hoitaa homman! Eduskunta uudisti vasta räjähdysainelain ja asetuksen, mutta lakia ei noudateta. Tukes lupaviranomaisena tietää, että louhintaräjähteiden käsittelyä ja varastointia koskevilla säädöksillä pyritään estämään vaarallisista räjähteistä johtuvia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Mitä jos samalla tapaa suhtauduttaisiin vastaaviin laittomuuksiin muilla elämän alueilla ja poliisi ei toimisi?

Räjähdetehtaan konsulttien Finnrockin toiminta ja muutamia tapauksia näytöksi meitä on satoja ja kukaan ei toimi poliisissa,laiton räjähdetoiminta louhimoilla jatkuu.

Räjäytystoimintaan ei ollut lupaa. Oulun puolessa Finnrock asialla. Valtavat talovauriot: kolme taloa vaurioitui samalla räjäytyksellä. 10 000 kiloa räjähdeainetta ja TUULI TAI JOKIN MUU muka syynä. Oulun puolessa kuitenkin Seismologian laitos mittaa lukemia, joita aluksi luultiin maanjäristykseksi. Ko. tärinät havaitaan jopa 20 km .päässä Oulussa.

Räjäytystoimintaan ei ollut lupaa. KOTKASSA valtavat talovauriot toista kilometrin päässä. Finnrock teki alkutarkastuksen ja lopputarkistuksen useita taloja vaurioitunut. Finnrock-konsultit todistavat oikeudessa, ettei tärinähaittaa ole vaikka Seismologian laitos toteaa räjäytykset maanjäristyksiin verrattavana.

Kontiolahdella räjähdysainetta 8500 kiloa kerta räjäytys. Valtavat talovauriot kaakelit rikki seinissä, tulisijat halkeamilla, suuria tukkeja katkennut räjäytyksien seurauksesta, lammesta irtosi veteen laajasti lammen reunat ym.

Oma tapauksemme ei räjäytystoimintaan lupaa talot särkyi toistuvista räjäytyksistä savupiiput halki päästä päähän, kaakelit halki seinissä, kivet lensi pihoihin räjäytyksissä ym. Oikeus vahvistanut kaikki vauriot KHO.ta myöten siis ( 5 kiloa) . Oulaisissa sama konsultti näki silmiensä edessä, että räjäytykset ovat tuhansia kiloja ja oikeudessa väitettiin 5 kiloa suurin räjäytys. Sama Finnrokin konsulentti asialla kuin Kontiolahdellakin ja monessa muussa tapauksessa. Finnrokin konsultti väitti ettei näin pienellä määrä voi tulla vaurioita.

Vantaa; Asukkaiden mukaan vauriot ovat tulleet samanaikaisesti rajujen räjäytysten jälkeen, pääasiallisesti vuonna 2013. – On savupiipun sortumaa, halkeamia perustuksissa ja tiiliseinissä. Savut tulevat sisälle, kun savumuurit ovat hajonneet eikä tulisijoja voi käyttää. Toisesta talostani ehtyi vesi ja kumpaankin taloon on tullut halkeamia.

Finnrock ja samat miehet taas asialla, joiden mukaan räjäytykset eivät ole vaurioittaneet asumuksia. Finnrock teki ennakkotarkistukset ja jälkitarkistukset ja vauriot eivät muka johdu räjäytyksistä.

Finnrock tarkistaa kiinteistöt on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista. Louhinnan alkamisen jälkeen on kiinteistöihin tullut vahinkoja älyttömistä ja erittäin rajuista räjäytyksistä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Toiminta on ajautunut vuosikymmenien aikana Tukesilta ja poliisilta täysin villiksi. Yksi räjäytys murskaamolla = n. 10 000- 19 000 kiloa kerta paukkuja on  suurempi mitä panostajalla edes on oikeutta tuoda räjähdettä alueelle säilytyspykälällä (60 kg). Säilytys pykälällä ei louhintatyömaata perusteta. Säilytys = räjähdemäärä niin pieni että lupaa hallussapitoon tarvita.

Näin ylitarkastaja Tukesista Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille. ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa”. ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Toimituksen poiminnat