Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Murskaamoiden ympäristössä asukkaat vailla lain suojaa

Louhinta ja murskaus pyöritetään Suomessa konsulttifirmojen, louhijoiden ja viranomaisten väärien tietojen varassa. Hallinto-oikeudet jättävät huomioimatta räjähteet, vahingolliset terveysvaikutukset ja väärin tehdyt melumallinnukset hyväksytään. Asetuksia tehdään murskaamotapauksiin liittyen: mm. murskaamoalueet voivat olla 300 m asutuksesta ilman mitään melu- tai muutakaan haittaa. Tällä perusteella voidaan tulla asutuksen viereen ja oikeudet voivat päätöksissään vain metrimäärää käyttää päätöksien teossa.

 

Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja annetaan rikkoa eri lakien velvollisuudet. Lupiin riittää vain louhijan esittämä konsultin perätön paperi haitattomuudesta, vaikka asutus todellisuudessa joutuu kohtuuttoman melun, pölyn, tärinän kohteeksi. Lupahakemukset ja päätökset muotoillaan niin, ettei räjäytystoimintaa ja sen vaaroja ja haittoja ole huomioitu lupakäsittelyssä. Asukkaille räjäytystyömaa tulee yllätyksenä. Asutuksen viereen perustetaan valtava räjäytystyömaa piittaamatta mitä räjähteisiin liittyvä lainsäädäntö ja suojaetäisyydet edellyttävat.

Asutukseen ei riitä 300 m matka räjäytystoiminnassa. Turvamääräykset, sirpale- ja paine-aaltovaara vaativat suojaetäisyyttä huomattavasti enemmän kuin 300 m. Räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset jätetään huomioimatta.

Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä käytetään miljoonia kiloja lainvastaisesti asutuksien vieressä. Valvonta pettää Tukesilla, joka on luvan myöntäjä ja valvoja poliisin kanssa.

Hallinto-oikeuksien päätöksissä lukee näin: Räjäytystöiden säätely ei kuulu ympäristö- tai maa-aineslupien yhteydessä käsiteltäväksi, sillä räjäytystyöt on tarkoitettu niitä koskevan erikoissäätelyn mukaan toteutettavaksi. MIKSI ERIKOISSÄÄTELY on huomioimatta !

Räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn räjäytys- ja louhintatyössä. Asutuksen viereen ei voi näin mittavaa räjäytystyö maata perustaa lain edellyttämillä turvamääräyksillä.


 

Sadat talot vaurioituvat räjäytyksissä ja kaivot tuhoutuvat.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyy ja kaivot tuhoutuu jne., kun murskaamoilla räjäytellään. Satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Kuitenkin Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/    

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/    

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

Kymmeniä vuosia jatkunut laittomuus ja räjähdysainelain kiertäminen ja valvonnan laiminlyönti viranomaisilla ja louhijoilla on johtanut Suomen murskaustoiminnan täysin väärille urille.

Meitä on satoja ihmisiä jotka olemme menettäneet elämän kodeissamme. Ihmisten asutuksiin tarkoitetut alueet tuhotaan. Murskaamoilla on suuria haittoja ja asukkaat eivät pysty olemaan kodeissaan ja melu on todellisuudessa yli 100 db impulssimelussa ja mikä melu- ja tärinähelvetti tulee asutukselle. Pihoille sinkoilee kiviä vaara-alueella asuttaessa.

 

Miksi taas tämän annetaan jatkua Vihdissäkin, vaikka asiat on tiedossa ministeriöitä myöten? Asialla ei ole yksin konsultit, vaan ovat apuna viranomaisille, että viranomaiset saavat piiloutua konsulttien lausuntojen taa.

Jatkuvasti viikottain uusia lupia myönnetään ja KHO:ta myöten lain velvoitteet sivutaan mm. Vihdissä. Ympäristötarkastajan ainoa vastaus on; Luvanhaltijoiden tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä myönnettyjen lupien lupamääräyksiä. Vihdin ympäristövalvonta valvoo toimintaa alueella. Mitä valvoo todellisuudessa ympäristötarkastaja? Koska ympäristöhaittoja ei muka ole?

Eikö valvovaa viranomaista haittaa se, että heille annetaan väärää tietoa murskaamoiden haitoista? Miksi viranomaiset ei itse tutki asiaa, vaan konsulttien perättömät selvitykset riittää. Täytyyhän viranomaisillakin tietämystä olla, koska lupia myönnetään ja valvontaa pitäisi suorittaa.

Vihdin Huhmari on haluttua aluetta ja esim. takavuosina oli tulossa Idea Park Sukarin toimesta, se kuitenkin kaatui. Se olisi ollut yhdyskuntarakenteen hajauttamista; ei energiatehokasta, ei ollut sotilaallisesti tärkeä, eikä liikenteellisesti vaativa. No maanomistajat eivät myyneet maata ja kunta ei voinut pakkolunastaa, kun nuo syyt eivät täyttyneet. Lisäksi liito-oravia on paljon ja niiden kulkureitti kulkee myös Hankasalonmäelle ja eteenpäin. Eli tällaiselle ei anneta lupaa ja asialle löytyy perusteita estää, mutta nyt on tulossa murskaamo täysin väärillä tiedoilla.

Vihdin Hankasalonmäki on 80m etäisyydellä Turun moottoritiestä, Nummelan liittymän läheisyydessä.

Vihdin ympäristölautakunta myöntänyt maa-aines -ja ympäristöluvan Vihdin Hankasalonmäelle - Lupahakemuksissa asutuksen määrä aliarvioitu. Lähin asutus on alle 240m ja 300m alkaa asuntojenmäärä lisääntyä. Louhinta-alueen reunasta - 1 km välillä on 57 asuinrakennusta ja sen jälkeen onkin Nummelan eri taajamia. -louhimovedet ohjataan ojiin.- ei altaita, vaikka kertovat veden käytöstä. Lähialueen taloissa on rengaskaivoja, lähdekaivoja, porakaivoja. Kallioperä tutkitusti on rikkonainen. -Turun moottoritie on 80m. päässä louhimonaloituspaikasta. - Kattilamäentie kulkee 100m. etäisyydellä, se on ainut reitti moottoritien toiselle puolelle , jossa on taloja, ihmisiä hevosia, koiria - Vanha Turuntie on 500m. päässä kalliosta, sille ohjautuu työmaatieltä tuleva liikenne. Luvissa ei ole liikennettä huomioitu. Eikä räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen vaatimukset eivät ole toteutettavissa. Ympäristötarkastaja tiedottaa: ”Olen välittänyt viestinne näille toimivaltaisille viranomaisille. Räjähdysainelainsäädäntöä valvoo Tukes ja poliisi.” Viestillä ei laitonta räjäytystoimintaa voi hoitaa. Miksi tietoisesti jätettiin huomioimatta, että kivi irrotetaan räjähteitä käyttäen ja mikä ympäristöhaitta siitä seuraa. Räjäytykset ovat samaa luokkaa kuin kaivoksilla. Ympäristöhaittoja ei ole lupapäätöksissä eikä eri lakien vaatimia selvityksiä. Mm. hulevesille laki edellyttää allastukset, melua, pölyä ei luvissa ole huomioitu, kun kivi irrotetaan kalliosta räjähteitä käyttäen ja siihen liittyvä oma erityislainsäädäntö. Vihdin Hankasalonmäelle ympäristöhaitat salataan ja räjähdelain vaatimukset jätetään huomioimatta. Hallinto-oikeudet hylkäsivät luvat, mutta KHO palautti luvat joulukuussa 2015, -lupien siirtelyä kahteen kertaan. Nyt luvat on maanomistajilla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Hyvä joo, kyllä tuossa tuulivoimailijat ovat vielä vähäisen haitan aiheuttajia...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Mikä on sopiva mittari arvioimaan tuulivoimalan haitat ja murskaamon haitat/ vaarat, mutta asuminen on molemmissa tapauksissa sietämätöntä. Samat on konsultit ainakin haitattomuutta todistamassa ja tutkimassa.On kyllä näytöt miten väärin meluja mitataan ja tarkoitus on varmasti molemmissa tapauksissa konsulteilla peittää todellisia haittoja.
Meillä on lisäksi konsultit räjähdetehtaan Finnrockin jotka käy talo vaurioita kumoamassa. Täytyy sanoa, että tätä elämää ei toivo kenellekkään. Meillä on vahingonkorvaus kanteilla näytetty toteen naap.suhdel. 17,§n mukainen kohtuuton rasitus melun, pölyn ja tärinän muodossa. 100 db jopa melut pihassa. Samoin talovauriomme on oikeus vahvistanut.

Mutta viranomaiset eivät toimineet sittenkään.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Korruptio esiintyy juuri näin: - Epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella. Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi.

Perustuslain 20 § toteaa, että

"Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

Århusin sopimuksessa (SopS 122/2004) koskien tiedon saamista, kansalaisten osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa todetaan ympäristötiedon olevan erityisen oleellista neljästä syystä: nykyisten ja tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi, ympäristöä koskevan päätöksenteon laadun ja täytäntöönpanon tehostaminen, yleisön hyväksyntä ympäristöä koskeville päätöksille sekä demokratian vahvistaminen.

Perustuslaki lupaa että: "Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

"Suomessa kansalaiset ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset".

http://www.merikarvialehti.fi/uutiset/lausunto-jan...

Ei tällaisia valetutkimuksia saa tehdä, Tuuliwatti Oy rahoittajana, = selvää huijausta.

"Jäneskeitaan tuulivoimaloista aiheutuvien melupäästöjen ei voida katsoa aiheuttavan terveyshaittaa. Näin toteaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo lausunnossaan."

Jos tutkimus olisi puolueeton sen tarkastaisivat asiantuntijat, ei eläinlääkäri ole asiantuntija.

- Infraäänimittaustulokset analysoi asiantuntija jolla on riittävä osaaminen tuulivoimalan infraäänestä ja infraäänimittauksista. Kansainvälisistä osaajista mm. Marianne Alves-
Pereira ja Castelo Branco tutkimusryhmineen (Lusofnan yliopisto, Portugali) omaavat riittävän asiantuntijuuden ja osaamisen.
- Kuultavan melun mittaustulokset tarkistaa asiantuntija, jolla ei ole kaupallisia eturistiriitoja tuulivoimayhtiöiden kanssa. Näitä ovat Sosiaali- ja Terveysministeriö, Vesa Viljanen (Noisecontrol Oy), Denis Siponen (Akustiikka D.Siponen Ky), Panu Maijala (VTT Oy), Tapio Lahti (TL Akustiikka Oy), Hannu Nykänen (Kuntoritarit Oy).

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristörikos, ei luulisi olevan nykymaailmassa edes mahdollista ilman ...

Viranomaiset joille on laissa määrätty valvontavelvollisuus antavat rikkoa lakia vaikka;Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava lisäksi, mitä räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Tämä on erityisen tärkeää kun kyseessä on räjähteiden kaltaiset vaaralliset aineet ja niiden aiheuttamat ympäristövahingot.
Lakia ja asetuksia tulee noudattaa ja noudattamisen valvominen pitää olla asianmukaista.
Murskaamoiden ympäristössä asukkaille räjäytystyömaa tulee yllätyksenä. Räjähdemäärät ovat 10 000- 19 000 kiloon kerta paukut.

Viranomaiset eivät puutu kymmeniä vuosia jatkuneeseen valvonnan laiminlyöntiin. Kunnan lupaviranomaiset tuovat asian esille vain, että valvonta kuuluu Tukesille ja poliisille. Näin se on laissa, mutta kuka omaa laittomuutta valvoisi asia hoidetaan, että räjähdetehtaan konsultit kumoavat talovauriot.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näitähän eivät noudata ja asutus on vaara alueella josta pitää poistaa ihmiset räjäytyksien ajaksi. Raja-arvojen määrityksessä noudatetaan sosiaali-ja terveysministeriön ”Turvallisuusmääräykset 16:0,
Ko. normeissahan on seuraavaa; sirpalevaara 500 m/ 0,5 kg räjähdysainetta ja paineaaltovaara 1000 m/ 25 kg räjähdettä.

Lisäksi taulukko tärinään joka osittaa, että tärinäarvot ylittyy jo kymmenissä kiloissa satojen metrien päässä. Kuitenki räjähdemäärät ovat 10 000 kiloa/kerta

Taulukko 16:0 normeista esitetty taulukosta vahinkotaso, räjähdemäärä, kokemukseen perustuen arvioitavat vauriot;

0,06 vahinkotaso / 200m = 180 kg räjähdysainetta = 0,06 Hienoja rakoja, mahdollisesti rappaus putoaa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin toimii laiton räjäytystoiminta ja sen valvonta Finrock ja konsultit. Laillisessakin toiminnassa laki edellyttäisi; Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Finnrock ja muut konsultit todistaa ja tarkistaa taloja. Aivan sairasta !
Oma tapauksemme talot särkyi toistuvista räjäytyksistä savupiiput halki päästä päähän, kaakelit halki seinissä, kivet lensi pihoihin räjäytyksissä ym. Meidän tapauksessa konsultti näki silmiensä edessä, että räjäytykset ovat tuhansia kiloja ja oikeudessa vääristeltiin 5 kiloa suurin räjäytys.
Finnrokin konsultti väitti ettei näin pienellä määrä voi tulla vaurioita.

Kontiolahdella sama konsultti kuin meilläkin räjähdettä 8500 kiloa kerta räjäytys kiistää talovauriot vaikka valtavat talovauriot kaakelit rikki seinissä, tulisijat halkeamilla, suuria tukkeja katkennut räjäytyksien seurauksesta, lammesta irtosi veteen laajasti lammen reunat ym.

Finnrockilta konsultti Kotkassa asukas teki rikosilmoituksen talon särkymisen vuoksi, mutta poliisille riitti tämä saman konsultin lausunto ja ei tutkintaa. Asukkailla kaivot pilalla, talot särkyneet savupiipusta kivet tippuneet (ei voi lämmittää tulisijoja).

Oulun puolessa Finnrock asialla. Valtavat talovauriot: kolme taloa vaurioitui samalla räjäytyksellä. Tyrnävällä 10 000 kiloa räjähdeainetta ja TUULI TAI JOKIN MUU muka syynä. Oulun puolessa kuitenkin Seismologian laitos mittaa lukemia, joita aluksi luultiin maanjäristykseksi. Ko. tärinät havaitaan jopa 20 km .päässä Oulussa.

KOTKASSA valtavat talovauriot toista kilometrin päässä. Finnrock teki alkutarkastuksen ja lopputarkistuksen useita taloja vaurioitunut. Finnrock-konsultit todistavat oikeudessa, ettei tärinähaittaa ole vaikka Seismologian laitos toteaa räjäytykset maanjäristyksiin verrattavana.
Petäjäsuon maan järähdys johtui räjäytyksestä louhosalueella: Miksi tieto räjäytyksistä tulee seismologian laitokselta, eikä yritykseltä itseltään.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/.../2... 27.4.2015 – Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti ... kallioperän tärinän aiheutti iso räjäytys Petäjäsuon louhosalueella. ... outoa on, että tieto räjäytyksistä tulee seismologian laitokselta eikä yritykseltä itseltään

Tapauksia löytyy; 1991 vuonna rakennettu talo: Olemme olleet kauhuissamme kotimme kohtalosta siitä lähtien, kun räjäytykset alkoivat. 28.1.2009 tapahtui räjäytys, joka aiheutti talomme hormin liikahtamisen muutamalla millillä noin metrin korkeudelta lattian pinnasta. Kukaan ei koskaan tullut tekemään mitään katselmuksia ENNEN räjäytysten aloittamista. Katselmus tehtiin vasta, kun vaurioita taloomme oli syntynyt. Räjäytysten alettua molempien paalujen päälle rakennettujen talojemme (ol<-talo ja verstashalli) sokkelit halkesivat harkkosaumoista. Se on luonnollista pitkän aikavälin kulumista, sanoi katselmuksen tekijä Finnrockilta 14.5.2009. Varmasti näin on, mutta 15 vuotta sokkeli oli täysi ehjä.
konsultti otti myös valokuvia hormistamme, koska hän ei osannut mitenkään selittää tuota hormin siirtymää, vaikka vakuuttelikin ettei se voi räjäytyksistä johtua.

ESPOO: Finnrock Talot särkyvät, kaivot kelvottomia ja räjähdettä myönnetään käytettävän 19 000 kiloa. Samat konsultit kumoavat haitat. Lehdissä on ollut suuria juttuja.

Vantaa; Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin. Asukkaiden mukaan vauriot ovat tulleet samanaikaisesti rajujen räjäytysten jälkeen, pääasiallisesti vuonna 2013. – On savupiipun sortumaa, halkeamia perustuksissa ja tiiliseinissä. Savut tulevat sisälle, kun savumuurit ovat hajonneet eikä tulisijoja voi käyttää. Toisesta talostani ehtyi vesi ja kumpaankin taloon on tullut halkeamia.
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Finnrock ja samat miehet taas asialla, joiden mukaan räjäytykset eivät ole vaurioittaneet asumuksia. Finnrock teki ennakkotarkistukset ja jälkitarkistukset ja vauriot eivät muka johdu räjäytyksistä. Kiinteistöt on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista. Louhinnan alkamisen jälkeen on kiinteistöihin tullut vahinkoja älyttömistä ja erittäin rajuista räjäytyksistä.
Toisessa päädyssä molemmissa sivuissa on harkossa mittavat halkeamat ja harkosta on lohjennut n. 5 cm halkaisijaltaan paloja irti. Rasvamontussa on harkko mennyt vaakasuunnassa puolesta välistä harkkoa halki. Puurunkoisessa seinässä ovat kipsilevyjen saumat pullistuneet.
Talon kaikki tulisijat on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista ja niissä ei ollut mitään vaurioita Yläkerran leivinuunista ovat kaikki saumat halki. Laattalattiaa on irronnut ja haljennut. Alakerrassa on pesuhuoneesta laattaseinä ja laattoja haljennut, lisäksi esiintyy saumahalkeamaa. Kodinhoitohuoneessa on keskellä seinää laattoja halki. Hormissa on halkeamia. Alakerran vuolukivitakassa ovat saumat haljenneet. Rinteessä olevassa maakellarissa on harkoissa halkeamia. Talon ulkopuolella on maa painunut. Parvekkeen pilarit ovat vääntyneet ym. Lapset heräävät päiväuniltaan...

Toimituksen poiminnat