Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Räjäytyksien aiheuttamissa tuhoissa viranomaisvalvonta pettää

 • Louhimolta on pihapiireihin matkaa 0-alle 100 metriä. Oikeus totesi talovauriot ja melu- ja tärinähaitat.
  Louhimolta on pihapiireihin matkaa 0-alle 100 metriä. Oikeus totesi talovauriot ja melu- ja tärinähaitat.
 • Ympäristö jätettiin tuhottuna, mutta viranomaiset eivät näe sitäkään.
  Ympäristö jätettiin tuhottuna, mutta viranomaiset eivät näe sitäkään.

Omassa tapauksessa silmiemme edessä näimme, kuinka pihapiirissä satoja / tuhansia kiloja räjähdettä ladattiin kallioon ja poliisi näki saman, mutta kirjasi tarkistuspöytäkirjoihin vain muutamia kiloja. Suurimman räjäytyksen todettiin olevan 5 kiloa, mutta todellisuudessa alueella räjäytykset olivat tuhansia kiloja. Silti oikeus vuonna 1991 kuitenkin totesi talovauriot ja naapuruussuhdelain mukaisen pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan.

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin väärin eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja ja siitä syystä ei talot vaurioidu. 2000-luvusta eteenpäin alettiin myöntää, että räjähdemäärät kertapaukussa ovat esimerkiksi: 19 000 kiloa Espoo, Kotka todistettavasti 13,380 kiloa, Oulun puoli 10 000 kiloa. Tällaisia määriä ei saa asutuksen vieressä edes ampua. Siirryttiin emulsion käyttöön ja alettiin myöntää edellä mainittuja määriä käytettävän.

Konsulttien väärillä tiedoilla asiat hoituvat louhijoiden hyväksi, etteivät ko. määrät aiheuta tärinää, ja näin laittomuus jatkuu asutuksen vieressä. Muun muassa Kotkassa on valtavat talovauriot ja tärinän havaitsi myös seismologian instituutti: “27.4.2015 13:41 Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti perjantai-iltana seismisen tapauksen Kotkassa.”

 

Emulsioräjähdysaineet on tarkoitettu kaivoksiin ja maanalaisiin kohteisiin, mutta silti käytetään todellisuudessa asutuksen vieressä kautta maan. Viime vuosikymmenen aikana emulsioräjähteiden käyttö on lisääntynyt . Forcitilla valmistettavista räjähteistä noin 75 % on emulsioräjähdettä. Forcitilla emulsioräjähteiden valmistus ja käyttö on lähtenyt kasvamaan vuodesta 2005. Kaivosteollisuuden ja infrarakentamisen seurauksena emulsioräjähteiden tuotantomäärät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2010 ja moninkertaistuneet viime vuosina.

 

Vihtavuoren tutkintaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi:

1. Emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä koskevien menettelyjen asianmukaisuudesta tulee varmistua ja niiden noudattamista valvoa.

  Laki 390/2005 7 § Lupapäätöksestä tiedottaminen edellyttää tiedottamista poliisille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

   

  Muutaman vuoden takainen Friisilän onnettomuus on hyvässä muistissa, ja miten siellä omakotitalotyömaalla räjähti murskaukseen verrattuna pieni räjähdysainemäärä ja kuinka suuret tuhot olivat. 2006 vuoden Friisilän onnettomuuden tutkimusselostuksesta alla lainauksia. Täällä on kyse pienistä määristä verrattuna louhintaan.
  http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf

  ”Panostajan mukaan räjähteitä säilytettiin ajoneuvossa, koska näin se oli turvallisempaa. Työmaalla ei ollut erillistä varastosuojaa”. (Myönnetään, että ei ollut varastoja, joille olisi oltava Tukesin lupa ja jotka poliisin olisi pitänyt tarkistaa.)

  Espoon Friisilässä sattui 24.4.2006 onnettomuus, jossa paritalon rakennustyömaalla räjähti useita kymmeniä kiloja räjähdysainetta. Onnettomuudessa loukkaantui vakavasti kolme ihmistä ja lievästi seitsemän. Kolme lähellä ollutta asuntoa vaurioitui pahoin ja kaiken kaikkiaan vaurioita tuli 34:een taloon. Lisäksi tuhoutui useita työmaan koneita. Lisäksi samasta onnettomuustutkimusselostuksesta käy ilmi: Valvontatarkastukset suoritettiin 18.–19.5.2006 ja 10.6.2006 poliisiviranomaisten ja Uudenmaan työsuojelupiirin yhteistarkastuksina. Räjähteitä säilytettiin myös yleiselle tielle pysäköidyissä ajoneuvoissa. Yhdellä työmaalla todettiin, että osaa räjähteistä säilytettiin määräysten vastaisesti varsinaisen työmaan ulkopuolella yleisessä käytössä olleen polkupyörätelineen vieressä. Helsingissä louhintatyömailla käytössä olleet räjähdevarastot eivät rakennusteknisesti olleet määräysten edellyttämää tasoa.

  Hakutulosten perusteella räjähdysaineiden säilytyksessä työmaalla on rikottu määräyksiä ja usein räjähdysaineita on säilytetty ajoneuvossa. Lisäksi ilmoituksista löytyi esimerkiksi tapauksia, joissa yhdessä tapauksessa lapset olivat löytäneet työmaalta räjähdysainetta ja vieneet ne kotiinsa. Toisessa tapauksessa työmaan läheisyyteen tienvarteen oli jäänyt työmaalta poistuttaessa useita laatikoita räjähteitä, jotka sivulliset huomasivat ja tekivät poliisille ilmoituksen. Muuhun rikokseen liittyneessä kotietsinnässä on lisäksi löydetty räjähteitä, jotka työntekijä oli anastanut työmaalta.

  Räjähteiden työpäivän aikaisessa säilytyksessä on havaittu puutteita. Räjähdysaineita säilytetään usein ajoneuvossa, joiden varustelussa ja merkinnöissä on havaittu puutteita. Työmaille tehtyjen valvontatarkastusten ja tutkintailmoitusten perusteella räjähteiden säilytys ajoneuvoissa on osoittautunut yleiseksi käytännöksi. Lisäksi räjähdysaineita säilytetään esimerkiksi peräkärryissä ja työmaakopeissa, jotka eivät täytä säilyttämiselle asetettuja määräyksiä.

  Rikosilmoitusten perusteella räjähdysvarkauksien osuus on suuri.

   

  Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi kilometrien päässä talot särkyvät ja poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin luullaan ensin maanjäristykseksi:

  Kotka: Petäjäsuon maan järähdys johtui räjäytyksestä louhosalueella. www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/.../20151714/4

  27.4.2015 - Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti ... kallioperän tärinän aiheutti iso räjäytys Petäjäsuon louhosalueella. ...

  Miksi tieto räjäytyksistä tulee seismologian laitokselta, eikä yritykseltä itseltään?!

  Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

  http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/

  http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

  Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologi Jari Kortström Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

  Kotka, Rajavuoren ottoalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus Rudus oy: sivut: 43-44.

  Kolmen kuukauden aikana (1.1.–31.3.2010) on louhittu 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä on ollut yhteensä 253 003 kg.Todistettavasti myönnetään asiakirjoissa räjäytettävän yli 13000 kg kerralla. Samasta asiakirjasta käy esille voimassa olevat luvat: Turvatekniikan keskuksen räjähdysaineen varastointilupia ei ole.

   

  Helsingissäkin syytetään pienillä työmailla, kun onnettomuus tapahtuu, mutta on muistettava erottaa omakotityömaaräjäytys ja suuret pysyvät louhintatyömaat: esimerkiksi Matinkylässä ei ole kyse kuin muutamista kiloista/kymmeniä kiloja kerralla räjäyttäessä. Louhimoilla on valtavia kenttiä, mitä räjäytellään, mutta näihin ei puututa tai tutkita ollenkaan, vaikka räjäytyksien vuoksi talot särkyvät. Kivilouhimoilla ja murskaamoilla kertapaukut ovat yli 10 000 –20 000 kg.

  Näin saamme lukea, kuinka syytteitä tulee pienillä työmailla.

  On hyvin erikoista, että saman yrityksen kohdalla joudumme miettimään heidän räjähteiden hankintaa, siirtoa, varastointia ja käyttöä. Siinä on koko ketju. Mitä enää jää jäljelle? miettii kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. http://metro.fi/matinkyla/uutiset/rajaytysturmasta_kovat_syytteet_louhintafirmalle/

  Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

  3Suosittele

  3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

  Toimituksen poiminnat